Pápež podpísal zásadný dokument


15. júla 2020
  Krátke správy - Cirkev

Francúzske katolícke noviny La Croix priniesli správu, že pápež František podpísal novú apoštolskú konštitúciu Praedicate evangelium, ktorá hlboko reformuje fungovanie Rímskej kúrie a jej vzťahy s jednotlivými biskupskými konferenciami. Podpísanie dokumentu, ktorého uverejnenie bolo pôvodne plánované na rok 2019, sa posunulo pravdepodobne kvôli diskusiám medzi iniciátormi dokumentu a zástupcami biskupských konferencií.

Apoštolská konštitúcia Praedicate evangelium nahradí apoštolskú konštitúciu Jána Pavla II. Pastor bonus. Nie je známe kedy bude nová konštitúcia vyhlásená – jej obsah média poznajú len z neistých únikov informácií.

Za článok v La Croix je zodpovedný Robert Mickens, ktorý odkazuje na zdroj z Vatikánu, poskytujúci mu informácie. Tvrdí, že pri príležitosti vydania novej apoštolskej konštitúcie budú zo svojich funkcií odstránení niekoľkí hierarchovia. Hovorí predovšetkým o kardinálovi Sarahovi, ktorý bol niekoľko krát kritizovaný pápežom Františkom za svoje konzervatívne výroky o liturgii. Okrem neho by mali stratiť svoje úrady: Marc Oullet – prefekt Kongregácie pre biskupov, kardinál Sandri – prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Versaldi –  z Kongregácie pre vzdelávanie a kardinál Stella – prefekt Kongregácie pre duchovenstvo.

Ich odstránenie súvisí so skutočnosťou, že konštitúcia vytvára nové štruktúry namiesto bývalých zborov, ktoré sa teraz stanú dikasteriami. Podľa Mickensa však niektorí hierarchovia zo starej Rímskej kúrie zostanú na svojich pozíciách, napriek reformám, takže sa môže jednať aj o istý druh „čistky“, najmä v prípade kardinála Saraha.

Na reforme kúrie spolupracoval s pápežom aj kardinál Rainhard Marx, bývalý liberálny predseda Nemeckej biskupskej konferencie a zástanca tzv. synodálnej cesty, ktorá presadzuje určitú nezávislosť lokálnych biskupských konferencií nielen na Ríme ale často aj na katolíckej dogmatike. Táto informácia zaiste neponechá konzervatívnych katolíkov v kľude. Aj mnohí vatikanisti sa obávajú, že nová konštitúcia obsahuje prvky, ktoré povedú k doktrinálnej nezávislosti biskupov a biskupských konferencií, pričom Nemecko a ďalšie liberálne episkopáty ju okamžite využijú.

Podľa Micksena bude dokument publikovaný po prázdninách.

Dôležitá je tiež informácia, že koncom júna kardináli a biskupi z amazonského regiónu oznámili skoré založenie Amazónskej cirkevnej konferencie, ktorá by pomohla vytvoriť „synodálnu Cirkev“. Tá by mohla absorbovať podnety z Amazonskej synody: svätenie ženatých mužov, diakonát žien či špeciálny „amazonský rítus“. Biskup David Martinez de Aguirre, zástupca predsedu tejto konferencie, oznámil, že: „pápež František chce, aby sa Amazónia stala testovacím poľom pre celú Cirkev.“

BM

Zdroj: PCH24, La Croix