Pápež František na Kvetnú nedeľu: „Diabol využíva pandémiu vo svoj prospech“


30. marca 2021
  Krátke správy - Cirkev

Kvetná nedeľa pripadla v roku 2021 na 28. marec a pápež František v tento deň už tradične slávil príchod Ježiša do Jeruzalema. Tento rok to ale bolo už po druhýkrát v rade, kedy bola slávnostná Svätá omša poznačená obmedzeniami zavedenými v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V Bazilike sv. Petra bolo prítomných len okolo 120 veriacich a vo vedľajšej lodi katedrály sa nachádzalo ešte 30 biskupov. Všetci okrem pápeža a jeho prisluhujúcich mali na ústach a nose povinné rúška.

Pápež František položil v kázni otázku: „Čo sa stalo s tými ľuďmi, ktorí najskôr kričali Hosana a následne ukrižuj? Čo sa s nimi stalo? Nasledovali skôr ideu Mesiáša, ako samotného Mesiáša.“

Následne rozprával o „dare ohromenia“, ktorý veriaci pociťujú z Kristovho spásonosného utrpenia. Poradil prísediacim (aj divákom po celom svete), aby „znova začali ohromením“ nad Ježišovou obetou: „Pozrime sa na Ježiša na kríži a povedzme Mu: „Pane, ako veľmi ma miluješ! Aký som pre Teba len vzácny!“ Nechajme sa Ježišom ohromiť, aby sme mohli začať znovu žiť, pretože veľkosť života nespočíva v majetku a v presadení sa, ale v uvedomení, že sme milovaní.

František sa rovnako tak dotkol súčasnej tragickej situácie poukazujúc na to, že pandémiu využil diabol do značnej miery vo svoj prospech:

Minulý rok sme boli šokovaní. Tento rok sme pod ešte väčším tlakom a ekonomická kríza začína byť naozaj ťažká“, posťažoval si 84-ročný pápež. „Je to diabol, kto využíva krízu, aby zasieval nedôveru, zúfalstvo a nezhody.

Veľká časť Talianska – Rím a Vatikán nevynímajúc – je od polovice marca opäť v stave lockdownu, ktorý bude trvať tragicky aj počas Veľkonočných sviatkov. Z tohto dôvodu budú všetky slávnostné omše Veľkonočných sviatkov obmedzené na minimum veriacich.

MG

Zdroj: Reuters.com, CatholicNewsAgency.com, zdroj titulného obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!