Pápež František ako otec Kuffa: zlo sa prejavuje v rodovej ideológii

pch24.pl
11. februára 2020
  Cirkev  

Jedným z hlavných prejavov zla v modernom svete je rodová ideológia – varuje pápež František. Podľa jeho názoru chce táto ideológia od koreňa zničiť stvoriteľský zámer Boha pre každého z nás, aby všetko bolo jednoliate a neutrálne.

Je to útok na rozmanitosť, na Božiu kreativitu, na muža a ženu – hovorí Svätý Otec a dodáva, že ide o ideológiu, ktorá ignoruje realitu a nepočíta s opravdivou rozmanitosťou osôb, s neopakovateľným a jedinečným charakterom každého z nás.

Nie odstránením rozdielov si budeme bližší, ale prijatím toho druhého v jeho inakosti, v objavení bohatstva, akým je jeho inakosť poznamenáva pápež.

František sa vyjadril k tejto téme v knižnom rozhovore o Jánovi Pavlovi II., ktorý sa má objaviť v talianskych kníhkupectvách budúci týždeň. Miestna tlač už zverejnila ďalšie fragmenty tohto rozhovoru. Keď hovoríme o rodovej ideológii, pápež zdôraznil, že kresťanstvo vždy kládlo na prvé miesto fakty, nie idey. Gender sa naopak prejavuje ako idea, ktorá sa chce postupne zmocňovať reality. Usiluje sa podkopávať základy ľudskosti vo všetkých prostrediach a na všetkých úrovniach vzdelávania, stáva sa kultúrnym diktátom, ktorý niektoré krajiny vnucujú ako jedinú možnú cestu kultúry, ktorej sa treba prispôsobiť. Pápež František vyhlásil, že nehovorí, že treba niekoho diskriminovať a že nemá na mysli osoby s tzv. homosexuálnou orientáciou, ktoré podľa katechizmu treba sprevádzať a poskytovať im pastoračnú starostlivosť.