Panna Mária je naša najväčšia orodovníčka - Christianitas

Panna Mária je naša najväčšia orodovníčka

Matej Gavlák
8. apríla 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Istý kňaz raz rozprával jednu anekdotu, ktorá znela asi takto: Prechádzal sa Pán Ježiš po Nebi, keď tu zrazu uvidel dušu, čo tam nemala čo hľadať. Pokrútil hlavou, no nič nepovedal a pokračoval vo svojej ceste ďalej. Zrazu uvidel ďalšiu dušu, ktorá by v Nebi nemala byť a potom ďalšiu. To ho už trochu rozrušilo a tak zašiel za sv. Petrom, strážcom nebeskej brány, aby sa ho spýtal, ako to tú nebeskú bránu vlastne stráži? Sv. Peter sa však vyhováral, že žiadnu z uvedených duší on do Neba nevpustil. Nakoniec k Pánovi Ježišovi pribehla jeho Matka a vyznala sa Mu, že keďže pre tieto úbohé dušičky bola nebeská brána zatvorená, ona sa nad nimi zľutovala a pustila ich do Neba cez okno…

Panna Mária z Las Lajas
zdroj: youtube.com

Úloha Panny Márie v našich životoch nie je ešte stále príliš doceňovaná. Už v článku O nevýslovnej Vznešenosti Panny Márie1 som spomenul, že Mária je Luciferovým úhlavným nepriateľom a že je to ona, komu je dané rozdrviť hlavu hada – inými slovami, svet môže byť zbavený temnoty len skrze príhovory a slzy Svätej Pani.

Božia Matka bola však v histórii tiež vždy považovaná za najväčšiu orodovníčku ľudí. Ľudia, ktorí by svoju dušu naveky stratili, boli v poslednej chvíli zachránení práve príhovorom sladkej Panny Márie.

Matka, je tvoj!

V jednom dieli série Vojenského historického ústavu s názvom Pramene k vojenským dejinám Slovenska som si prečítal zaujímavý dobový zápis, zrejme z obdobia stredoveku. Príbeh sa mal udiať v Uhorskom kráľovstve, či dokonca priamo na území dnešného Slovenska. Hovorilo sa v ňom, že došlo k hroznej bitke, po ktorej ležalo na bojovom poli veľa mŕtvych. Keď takto vojaci prechádzali poľom hľadajúc preživších, našli jedno telo, „ktoré malo živú len hlavu“. Vojakov to vydesilo a tak sa toho človeka spýtali, čo mu vlastne je?

Ranený odvetil, že už mal byť mŕtvy. Že už je celé jeho telo odumreté, ale Panna Mária stojí pri ňom a zachováva nažive ešte jeho hlavu. „Udržuje ma takto pri živote, až kým ku mne nepríde kňaz, aby som mu vyznal svoje hriechy“, pokračoval ranený. „Inak by som bol zatratený.“ Keď sa ho vojaci spýtali, prečo Panna Mária takto zachraňuje práve jeho, odvetil, že je to preto, lebo mal k nej počas svojho nedlhého života zvláštnu úctu.

Podobné zázraky sa nediali len v stredoveku, ale dejú sa aj dnes! Na Slovensku dokonca vyšla celá knižočka rozprávajúca príbeh kňaza, ktorého pred pádom do pekla zachránila práve Nebeská Matka. Knižka, ktorá u nás vyšla ešte v roku 2016, nesie názov Mária ma zachránila pred večným zatratením – skutočný príbeh kňaza, ktorý prežil svoj osobný súd a rozpráva príbeh otca Scheiera, ktorý sa udial v roku 1985.

Otec Scheier bol účastníkom ťažkej dopravnej nehody, pri ktorej bolo po náraze jeho telo dokonca vymrštené z vozidla. V knihe spomína:

Pri prudkom náraze som utrpel zlomeninu väzov, čo má v odbornej reči označenie „fraktúra C2“. To znamená, že je zlomený druhý krčný stavec. To je zlomenina, ktorú utrpí obesenec. Keď je človek obesený, umiera zadusením. Keby mi na mieste nehody niekto otočil hlavu napravo či naľavo, bol by som zomrel udusením na mieste.

Americký kňaz nejakým zázrakom nehodu prežil. Lekári mu však povedali, že bude doživotne ochrnutý. Ale ešte väčším zázrakom úplne vyzdravel! Pri jeden svätej omši o niekoľko mesiacov neskôr mal akúsi víziu pri evanjeliových slovách: „Ale on odpovedal a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte tento rok! Okopem ho a pohnojím; možno potom prinesie ovocie. Keď nie, potom ho necháš vyťať!“ (Lk 13,6–9). Kňaz sa unavený dotiahol do svojej fary a posadil sa do kresla. Pokračuje:

Náhle som si spomenul na udalosť, ktorá sa stala krátko po mojej nehode: Bol som pred súdnym stolcom Všemohúceho Boha a Jeho Syna Ježiša Krista. Pán prešiel veľmi rýchlo celým mojím životom. Zvlášť ma obžalovával z ťažkých smrteľných hriechov, z ktorých som už nemal čas sa vyspovedať, alebo ich oľutovať. Myslel som si, že by som na to mohol mať čas ešte teraz. On však zmýšľal inak. Keď skončil svoju obžalobu, povedal: „Rozsudok znie: Peklo naveky!“ To nebolo prekvapenie. Povedal som: „Áno, Pane, viem. To si zaslúžim!

Otec Scheier by bol po spravodlivom Božom rozsudku naveky skončil v Pekle! Stalo sa však niečo nečakané – niekto sa za neho pred Bohom prihovoril:

Krátko na to som začul ženský hlas. Nevidel som osobu, len som ju počul. Hlas povedal: „Syn môj, nechceš zachrániť jeho život a jeho nesmrteľnú dušu?“ Na to povedal Ježiš Kristus: „Matka, bol dvanásť rokov kňazom len sám pre seba, a nie pre mňa. Nech má trest, ktorý si zaslúži.“

Na to povedal ženský hlas: „Ale, aké by to bolo, Syn môj, keby sme mu dali zvláštnu milosť a potom videli, či prinesie ovocie? Keď neprinesie, potom nech sa stane tvoja vôľa.“ Nasledovala krátka odmlka. Potom som počul povedať: „Matka, je tvoj!

Kňaz dlho po udalosti hovorieval, že „Matka Božia je teraz mojou matkou“. Nevedel si predstaviť, ako by žil bez Panny Márie vo svojom živote. Umrel 16. apríla 2020 vo veku 72 rokov. Azda ho Máriin zásah zachránil i pre život večný.

Zázraky a uzdravenia

Podobných prípadov musí byť veľa a netýkajú sa nutne len života a smrti. Keď prídem na nejaké mariánske miesto (napríklad na Turzovku na Kysuciach, na severe Slovenska), alebo hoc aj do kostolíka tu v Bratislave, vždy ma zaujme množstvo tabuliek pod sochami Panny Márie, na ktorých je napísané „Ďakujem“, „Ďakujeme“, „Vďaka ti svätá Panna Mária“ a pod. Tie tabuľky tam umiestnili bežní ľudia, ktorí na príhovor Nebeskej Matky dosiahli nejakú veľkú milosť – azda uzdravenie z choroby alebo niečo podobné. Niektoré dátumy sú ešte zo 60. rokov, iné, čo som si všimol, sú po roku 2010.

Práve teraz je v slovenských kníhkupectvách dostupná nádherná kniha s názvom Najkrajšie pútnické miesta Európy a v podstate všetky tieto miesta majú čo do činenia práve s nejakým zázrakom či zjavením spojeným s prítomnosťou Panny Márie. V takých Lurdoch každoročne evidujú vedecky nevysvetliteľné zázračné vyliečenia po modlitbách k Božej Matke. Dr. Michael Moran, doktor z Belfastu, bol požiadaný, aby viedol tím poverený skúmaním niektorých z týchto nevysvetliteľných udalostí. Pre BBC opísal niekoľko z prípadov, ktoré riešili. Okrem iného povedal:

Ďalší klasický príklad je istý pán z Talianska, ktorý mal nádor na panve a hoci na röntgenových snímkach, ktoré sú verejnosti k dispozícii v Lurdoch, môžete vidieť roztrieštenie panvovej kosti, kosť v skutočnosti znovu narástla a to ako v panve tak aj stehennej kosti – a to anatomicky správnym spôsobom, čo je len veľmi ťažko vysvetliteľné.“2

Na internete sa tiež dajú dohľadať príbehy rôznych ľudí, ktorým sa po utiekaní sa ku Panne Márii podarilo vyliečiť z rôznych ťažkých závislostí, zvlášť od alkoholu a tvrdých drog. Medzi najzaujímavejšie prípady a príbehy patrí ten, ku ktorému sa viaže svätyňa Las Lajas v Kolumbii. Rozpráva príbeh Marie a Rosy – matky a dcéry –, ktorým sa okolo roku 1754 mala v miestnych horách začať zjavovať Panna Mária. Rosa bola spočiatku hluchonemá, no v tom čase zázračne vyzdravela. Portál roman-catholic-saints.com3 však pokračuje:

„… malá Rosa čoskoro ochorela a zakrátko zomrela na svoju náhlu chorobu. Mária, ochromená žiaľom, sa vrátila do jaskyne a v náručí držala bezvládne telo svojej malej Rosy. Práve tam jej dieťa raz dostalo svoj hlas a sluch. Možno sa stane ďalší zázrak a ona získa späť svoj život. Mária sa s dôverou modlila za život svojej dcéry, pripomínajúc svätej Panne, aká oddaná jej bola Rosa, a odkedy bola vyliečená, prinášala do jaskyne kvety a sviečky na jej počesť. Netrvalo dlho a Mária dostala to, o čo prosila, keď sa Rosa nadýchla a otvorila oči, aby sa pozrela na svoju matku. Akoby len spala.

V jaskyni sa na stene časom objavila „maľba“ Panny Márie s malým Ježiškom na rukách, ako dávajú ružence sv. Dominikovi a sv. Františkovi z Assisi. Táto „maľba“ z Las Lajas má pritom plne prírodný charakter – vôbec nebola urobená ľudskou rukou! Len korunky nad hlavami Márie a Ježiška boli pridané dodatočne. Portál pokračuje:

Tento obraz, známy ako Panna Mária z Las Lajas, má jednoznačne zázračný pôvod… Zozbierané geologické vzorky preukázali, že farba skutočne preniká do skaly, pretože, akokoľvek to môže znieť nemožné, farby na obraze sú dokonale rovnomerne rozložené a siahajú niekoľko stôp do steny útesu. Vedci to nevedia vysvetliť, zatiaľ čo tí, ktorí nenávidia Boha, popierajú samozrejmé veci a pokúšajú sa skresľovať pravdu o jeho zázračnom pôvode.

Panna Mária je skrátka naša veľká orodovníčka – a najviac to platí pre tých ľudí, ktorí sa k nej utiekajú, majú k nej zvláštnu úctu či vystavili jej sochu, alebo obraz niekde na verejnom priestranstve. Týmto ľuďom sľubuje Svätá Panna najväčšiu pomoc práve v hodine ich smrti.

1 https://www.christianitas.sk/o-nevyslovnej-vznesenosti-panny-marie/

2 https://www.bbc.com/news/world-europe-26334964

3 https://www.roman-catholic-saints.com/our-lady-of-las-lajas.html

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

PANNA MÁRIA SA NÁM PRIHOVÁRA, POČÚVAJME JU!

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete zadarmo objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje? od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!