Panna Mária a mystika


19. júla 2020
  Pokladnica viery

Nemôžeme si predstaviť katolíckeho svätca bez veľkej lásky k Márii, takže otázka pomeru duchovného človeka k Márii v katolíckej zbožnosti je zároveň otázkou pokroku na ceste svätosti. Tak v katolíckej teológii, ako aj v katolíckej mystike zaujíma Mária celkom zvláštne postavenie: Spoločníčka Kristova v diele vykúpenia je spoločníčkou vykúpených pútnikov večnosti v diele posvätenia.

A tak ako skrze ňu prišiel Boh k človeku, tak len skrze ňu sa môže človek dostať k Bohu. …Úcta a láska k Márii nie je preto prostriedkom voliteľným na ceste k Bohu, ktorý človek môže použiť alebo tiež môže nepoužiť. Mária je prostriedok nutný, takže bez nej sa nedá dôjsť. Bol to iste krutý omyl protestantizmu, keď sa zbavil mariánskej úcty.

Mystika – R. M. Dacík