Pandemický katolicizmus a jeho negatívny dopad na financovanie Cirkvi

Branislav Krasnovský
21. januára 2021
  Cirkev

Americký portál onepeterfive.com publikoval zaujímavý materiál Stevea Skojeca s názvom „Pandemic Catholicism: Mass Attendance Numbers Have Dropped To Record Lows“. Článok uvádza, že praktizujúci katolíci v USA sú už dlhšiu dobu zaskočení katastrofálne nízkou účasťou veriacich na svätých omšiach, ktorá sa v čase koronavírusu ešte viac zvýraznila.

V roku 1970 sa pravidelne zúčastňovalo na omšiach v USA približne 53% všetkých amerických katolíkov. Do roku 2019 tento počet klesol na približne 20% a vyzerá to tak, že kvôli koronavírusu a pandemickým nariadeniam sa budú čoskoro verní americkí katolíci s nostalgiou dívať aj na uvedených 20%.

Americké centrum pre aplikovaný výskum v apoštoláte nedávno zverejnilo katastrofálne údaje týkajúce sa masovej účasti na omšiach v roku 2020 a výsledky sú alarmujúce. Od marca 2020 sa slávenia svätých omší v USA zúčastňuje zhruba 5% katolíkov. Ide aj o údaje z leta 2020, kedy neboli pandemické zákazy, veriaci v USA sa však do kostolov nevracali. Napriek tomu, že väčšina diecéz otvorila dvere všetkých svojich chrámov.

Grafické znázorenie úpadku počtu veriacich na katolíckych sv. omšiach v USA
zdroj: http://nineteensixty-four.blogspot.com/2020/12/the-end-of-2020.html

Podľa slov Stevea Skojeca katolícka Cirkev v USA čelí aj riadenému Covid demografickému kolapsu. Od roku 2000 sa počet krstov novorodencov, jeden z najpresnejších ukazovateľov zdravia katolíckej Cirkvi znížil o viac ako 40%, po období relatívnej stability z rokov 1975 – 2000. Zároveň za posledných 20 rokov neexistujú príznaky, na základe ktorých by bolo možné tvrdiť, že sa tento negatívny trend zmení.

Steve Skojec pokračuje ďalej. „Ak k tomu prirátame ešte ďalšie tri faktory: 1. naši americkí biskupi, či už úmyselne alebo neúmyselne, signalizovali svetu, že účasť na svätej omši počas pandémie nie je podstatná, 2. Sväté omše sú kvôli pandémii zrušené, obmedzený je prístup k sviatostiam, 3. mnohé liberálne farnosti sú vo svojich anticovidových opatreniach natoľko rázne, že svojou ráznosťou predčia aj opatrenia bývalej východonemeckej tajnej polície Stasi. Keď tieto faktory sčítame, máme recept na prázdne kostoly.”

V ďalších riadkoch Steve Skojec píše, že kvôli pokračujúcej pandemickej hystérii nepredpokladá, žeby sa situácia v USA ohľadne účasti na slávení výraznejšie zmenila v roku 2021. S. Skojec nedôveruje ani kontroverznej vakcíne od Pfizeru, ktorá podľa jeho slov vykazuje značné nedostatky a voči ktorej má kritické výhrady.

Pre katolícku Cirkev majú uzavretie kostolov a obmedzené množstvá ľudí na svätých omšiach aj negatívny dopad s ohľadom na financovanie Cirkvi. Už dnes výpadky financií od veriacich vážne pociťujú viaceré americké farnosti, finančné problémy sa budú len prehlbovať.

Prázdny kostol v čase koronakrízy
zdroj: 6abc.com

Paradoxne pokles finančných prostriedkov nepociťujú americkí prívrženci TLM (Tradičná latinská omša), ktorí slávia Tridentskú omšu. Títo konzervatívni veriaci, vytvárajúci malú, ale vnútorne pevnú komunitu so živou vierou aj naďalej navštevujú (napriek príkazom a nariadeniam vysokého amerického kléru) katolícke kostoly, kde sa tradičné omše slúžia a aj naďalej tvrdohlavo odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk, ale dávajú prednosť podávaniu Svätého prijímania na jazyk. Rovnako dobrovoľne a v plnej miere finančne podporujú vlastné komunity a svojich kňazov a tešia sa z prírastku počtu nových katolíkov z mainstreamového prúdu, ktorí začali TLM navštevovať.

Svoj článok zakončil Steve Skojec slovami, že sa dnes stávame svedkami výrazných zmien v katolíckej Cirkvi a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa americká katolícka Cirkev vyrovná s rokom 2021 a s finančným poklesom. Malá a pevná komunita prívržencov TLM v USA sa však napriek všetkým negatívam díva do budúcnosti s dôverou, pretože vedia komu uverili a že katolícku Cirkev, ktorej sú súčasťou, ani brány pekelné nepremôžu.

Finančné problémy v súvislosti s koronavírusom registruje aj katolícka Cirkev v Českej republike. Koncom novembra 2020 publikoval portál idnes článok s názvom „Církve na pandemii tratí stovky milionů. Chybí příjmy z turistiky i sbírek“, v ktorom sa venuje finančnej situácii v českej katolíckej Cirkvi. Portál idnes uvádza, že dramaticky rastú straty z cestovného ruchu, nájmov a kostolných zbierok. V roku 2019 česká katolícka Cirkev získala na milodaroch takmer 480 miliónov českých korún. Predstavitelia českej katolíckej Cirkvi očakávajú obrovské neplánované výdaje v roku 2021 v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, množstvo kultúrnych projektov budú musieť pozastaviť, pretože sociálne a zdravotné projekty majú prednosť.

Česká katolícka Cirkev sa pripravuje usilovne na rok 2030, keď sa v Českej republike pristúpi k odluke štátu od Cirkvi a štát prestane vyplácať katolíckej Cirkvi svoj príspevok. Od roku 2014 vstúpili všetky české diecézy do Katolíckeho fondu, ktorý spravujú dve banky investujúce na finančných trhoch. Cirkvi v Čechách dostávajú ročný príspevok na platy duchovných a dostávajú finančnú náhradu za majetok, ktorý sa im v reštitúciách nevydal. Treba tiež dodať, že príspevok na činnosť Cirkvi zo strany českého štátu každoročne klesá.

Problémy má kvôli pandémii koronavírusu aj katolícka Cirkev v Nemecku, kde katolíci i evanjelici platia cirkevnú daň vo výške 8-9% ich celkovej dane z príjmu. Milióny Nemcov kvôli proticovidovým opatreniam prišli o prácu a svoje príspevky cirkvám obmedzili. Podľa odhadu nemeckých novín Welt am Sonntag prídu cirkvi v Nemecku tento rok kvôli pandémii koronavírusu približne o miliardu eur. Niektoré diecézy rátajú so znížením príjmov o 4%, sú však aj diecézy, ktoré stratia takmer 13%. Cirkevná daň je v Nemecku pre veriacich povinná, z približne 44 miliónov veriacich v Nemecku ju však platí len približne 22 miliónov Nemcov.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!