Pamiatkový úrad chystá obnovu Červeného Kláštora, návštevníci budú môcť aj meditovať


27. februára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa chystá zrenovovať a zatraktívniť bývalý kláštor kartuziánov, ktorý teraz figuruje na zoznamoch pamiatok ako Múzeum Červený Kláštor. Vyzvali preto potenciálnych zhotoviteľov obnovy na predloženie ponúk. Cieľom renovácie a zatraktívnenia objektu by malo byť aj pripomenutie života kartuziánskych rehoľníkov v ich každodennosti. Pamiatkový úrad má v pláne znovuzriadiť kláštorný pivovar a vyrábať medovinu, ako aj obnoviť tradíciu sušenia liečivých bylín. Z celkovej koncepcie vyplýva, že pôjde v podstate o akýsi sekulárny kláštor, v ktorom budú návštevníci aj „meditovať“:

Projekt si kladie za cieľ ‘znovuzrodenie’ vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora – výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánova lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp),“ uvádza Pamiatkový úrad vo vestníku ÚVO.

Zároveň má renovácia a reaktivizácia múzea priniesť zvýšené finančné prostriedky, z ktorých by sa táto pamiatka dala naďalej udržiavať a rekonštruovať: „Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu, ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

Bývalý kláštor má zároveň slúžiť aj na doškoľovacie aktivity zamestnancov Pamiatkového úradu, pričom si uchová svoju muzeálnu expozíciu.

Celková kalkulovaná hodnota finančnej investície je 392.509 eur bez DPH, záujemcovia môžu predkladať ponuky do 25. marca 2021. Investícia je súčasťou projektu Červený Kláštor – znovuzrodený, ktorý už získal podporu grantov EHP a Nórska.

Či je to skutočne „znovuzrodenie“, zostáva však otázne. Pripomína to totiž iné sekulárne projekty obnovy spoločnosti: fasáda stojí, peniaze tečú, ale duch, ktorý zapríčinil vznik kláštora, je nenávratne preč. A nezachráni to zrejme ani meditácia.

BM

Zdroj tit. obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!