Pallotíni aj v čase pandémie pripravujú duchovné cvičenia


23. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Centrum Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo Farnosti Smižany, kde pôsobia pátri pallotíni, ponúka v roku 2021 duchovné cvičenia pre kňazov i pre zasvätené osoby (ak to epidemická situácia dovolí). Duchovné cvičenia začínajú sa v pondelok o 18:00 a končia sa obedom v piatok o 12:00.

Centrum Božieho milosrdenstva – CBM je rehoľno-formačné centrum spravované Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (SAC) – pallotínmi. Nachádza sa pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Interiéry CBM skrášľujú dary Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré sú súčasťou tematickej výstavy v priestoroch kostola a centra.

Kňazi a bratia pallotíni sú časťou Združenia katolíckeho apoštolátu založeného sv. Vincentom Pallottim. Cieľom pallotínov je slúžiť apoštolskému poslaniu Cirkvi vo svete, oživovať vieru a rozpaľovať lásku u všetkých členov Božieho ľudu, ako aj šíriť vieru a lásku na celom svete, aby čo najskôr nastal jeden ovčinec a jeden pastier (porov. Jn 10,16). Spoločnosť chce budiť a prehlbovať u všetkých veriacich povedomie o ich apoštolskom povolaní a povzbudzovať ich k aktívnej účasti na poslaní Cirkvi. Snaží sa prispieť k jednote všetkých kresťanov a hlásať posolstvo spásy, aby sa Cirkev stala čoraz viac symbolom jednoty a spásy pre celý svet.

Vincent Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v 19. storočí (1795-1850) v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

Pallotíni na Slovensku podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu, šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu, vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z misií, starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi, vedú duchovné cvičenia o Božom milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi, venujú sa mládeži – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov, vydávajú a distribuujú knihy, pracujú vo farskej pastorácii, starajú sa o diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.

CBM sa nachádza v blízkosti Slovenského raja, Vysokých Tatier a termálneho kúpaliska vo Vrbove s rekreačnými možnosťami počas celého roka. Okolie centra je bohaté na kultúrne a historické pamiatky (Levoča, Spišská Kapitula, Spišský hrad, Žehra).

BK

Zdroj: pallotini.sk

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!