Ozbrojené útoky a prenasledovanie miestnej cirkvi v Kongu


16. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pri príležitosti 25. výročia zavraždenia arcibiskupa Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo z diecézy Bukavu v Konžskej demokratickej republike miestna cirkev odsúdila prenasledovanie, ktorému je diecéza v poslednom čase vystavená zo strany ozbrojených skupín.

Súčasný arcibiskup Bukavu François-Xavier Maroy Rusengo v správe zaslanej organizácii Aid to the Church in Need (ACN) potvrdil, že útoky proti miestnej cirkvi sa v poslednom čase stupňujú, čo znemožňuje jej prácu. „Len v tomto roku došlo k desiatim útokom ozbrojených mužov na naše farnosti, fary a kláštory,“ uviedol arcibiskup.

Podľa arcibiskupa Rusenga bolo v období od marca do októbra 2021 napadnutých sedem farností, škola, zdravotné stredisko a kláštor v mestách Karhale, Ciherano, Burhiba, Cahi, Nyamugo, Kadutu, Kanyamulande, Mugogo a Cirirri, pričom posledný z nich bol napadnutý 6. októbra.

Dôsledky všetkých týchto útokov sú obrovské, nehovoriac o traumách a fyzických a psychických jazvách, ktoré zanechali – našťastie bez obetí na životoch,“ pokračoval arcibiskup.

Provincie vo východnej časti KDR už roky terorizujú povstalecké milície. Dôležitú úlohu v tom zohrali etnické konflikty, pohyb obyvateľstva a snaha o prístup k cenným nerastným zdrojom. V posledných rokoch sa v krajine objavuje aj čoraz viac radikálneho islamu.

Arcibiskup Maroy Rusengo vyjadril poľutovanie nad tým, že „takmer všetky tieto útoky sa odohrávajú v blízkosti miest, kde sú rozmiestnené poriadkové sily“. Poznamenal, že hoci hrozná situácia, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú, je spôsobená nedostatkom zdrojov, nezamestnanosťou a chudobou, v ktorej sú ľudia nútení žiť, je „vhodné vziať do úvahy aj životné podmienky vojakov a polície, nehovoriac o priepustnosti našich hraníc so susednými krajinami a absencii akejkoľvek skutočnej vládnej moci na celom našom území.

Vzhľadom na úplnú absenciu štátu v regióne Bukavu je katolícka Cirkev jednou z mála inštitúcií, ktoré vystupujú proti nespravodlivosti a násiliu, a preto sa podľa arcibiskupa zdá, že útoky sú „zamerané najmä na cirkevné štruktúry“.

Je to pokus umlčať Cirkev, keďže je jednou z mála subjektov, ktoré vytrvalo pozdvihujú svoj hlas na obranu tohto trpiaceho obyvateľstva. Nemali by sme zabúdať ani na to, že keď hovoríme o Cirkvi, hovoríme o Bohu, ktorého svetská a hospodárska moc nemá v obľube. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?

V súvislosti s násilnosťami, ktoré postihli jeho diecézu, arcibiskup vyzval katolíckych veriacich, aby sa zorganizovali na ochranu kostolov a katolíckych inštitúcií pred budúcimi útokmi. Vyzval veriacich na celom svete, aby „vytrvali v modlitbe“, aby utešovali trpiacich, modlili sa za obrátenie tých, ktorí toto utrpenie spôsobujú, a presvedčili úrady, aby „prevzali zodpovednosť za všetkých“.

MH

Zdroj: churchinneed.org, titulný obrázok – wikimedia commons / François-Xavier Maroy Rusengo