Otvorený list poľských katolíckych lekárov ohľadom rizík spojených s prijímaním Eucharistie na ruku - Christianitas

Otvorený list poľských katolíckych lekárov ohľadom rizík spojených s prijímaním Eucharistie na ruku


23. októbra 2020
  Cirkev  

Biskupom, kňazom, sestrám i bratom v Katolíckej viere,

Sme znepokojení skutočnosťou, že v posledných mesiacoch mnohí kňazi povzbudzujú (a v niektorých farnostiach dokonca prikazujú!) prijímať sväté prijímanie na ruku ako hygienickejší spôsob, ktorý údajne chráni veriacich pred nákazou vírusom SARS-CoV-2.

Nevieme na základe čoho a najmä opierajúc sa o aké vedecké skúmanie bolo vytvorené toto tvrdenie, a aké lekárske zdôvodnenie ho potvrdzuje. Myslíme si, že z medicínskeho hľadiska nemožno považovať prijímanie na ruku za bezpečnejšiu formu v porovnaní s prijímaním do úst.

Ruky človeka predstavujú kontaktné miesto medzi vonkajším prostredím človeka a jeho telom. Práce mnohých autorov zdôrazňujú, že na našich dlaniach sa môže nachádzať veľký počet mikroorganizmov, ktoré potenciálne môžu vyvolať chorobu. Okrem iných, ide o: Staphylococcus aureus – baktériu, ktorá vyvoláva hnisavé infekcie kože i podkožia a tiež sepsu; baktérie zo skupiny Salmonella – zodpovedné za otravu jedlom; baktériu Escherichia coli – spôsobujúcu otravy jedlom, zápal močových ciest, prínosových dutín a môže dokonca viesť ku sepse; baktérie typu Campylobacter – vyvolávajúce akútne hnačky; vajíčka rôznych parazitov, napr. Enterobius vermicularis – zodpovedné za enterobiázu u detí i dospelých, a tiež čistých prvokov, napr. Giardia lamblia – spôsobujúcich pretrvávajúcu giardiózu (lambliózu). Môžu byť tiež prítomné huby vyvolávajúce tineu (plesňové ochorenie kože) alebo vírusy, napr. vírus hepatitídy typ A – vyvolávajúci potravinovú žltačku, rotavírusy – zodpovedné za hnačky, bolesti brucha, a tiež vírusy chrípky či mnoho druhov koronavírusov, o ktorých tak často teraz počúvame. Aj keď si pred vstupom do kostola dezinfikujeme ruky dezinfekčným prostriedkom, musíme pamätať na to, že počas trvania svätej omše sa ruky budú dotýkať vecí alebo miest, ktoré sme nedezinfikovali, napr. lavice, odev, okuliare, vlasy, a tiež peniaze (sú biotopom mnohých zárodkov), ktoré sa zbierajú do košíkov.

Preto natiahnutá ruka na prijímanie je potenciálnym zdrojom nákazy. Z tohto dôvodu túžime upozorniť na veľmi dôležitý bod epidemiologického postupu, akým je zamedzenie ciest nákazy prostredníctvom eliminovania miest, ktoré môžu byť jej potenciálnym zdrojom. No rozdávaním svätého prijímania na ruku, konáme v skutočnosti naopak, pretože zväčšujeme možný zdroj nákazy o dodatočný prvok, ktorým je natiahnutá ruka veriaceho.

Tiež je potrebné spomenúť ešte iný, dôležitý aspekt rozdávania svätého prijímania, ktorým je pozícia veriaceho v tom okamihu (v stoji alebo na kolenách). Myslíme si, že z epidemiologického hľadiska aj pozícia v stoji podporuje rozšírovanie infekcie, keď vystavuje kňaza a veriaceho k vzájomnej nákaze kvapôčkovou cestou a vzduchom cez vydychované vírusy, keďže ich dýchacie cesty (ústa a nos), a tiež očné spojivky sú vo veľmi tesnej blízkosti. Iné je to v pozícii kľačiaceho – ústa, nos i oči sú v rôznej výške a vo väčšej vzdialenosti, čo sťažuje vstup choroboplodných zárodkov.

Na záver treba povedať, že z medicínskeho hľadiska je rozdávanie svätého prijímania do úst a na kolenách rozhodne bezpečnejšou a vhodnejšou formou, než prijímanie na ruku a v stoji.

Z obavy o zdravie veriacich túžime vrúcne apelovať na Poľský episkopát, biskupov a všetkých kňazov o rýchly návrat k rozdávaniu Pánovho tela do úst a na kolenách.

Pozdrav Pán Boh!

V mene poľských lekárov podporujúcich otvorený list, s úprimnou prosbou rozposlať ho všetkým členom poľského episkopátu

dr hab. n. med. Marek Baltaziak; patomorfológ

prof. dr hab. n. med. Maria Elzbieta Sobaniec-Lolowska, patomorfológ

prof. dr hab. n. med. Stanislaw Sulkowski, patomorfológ

Lek. Irena Andrusewicz-Szrot; anestezjologia
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta; psychiatria
Lek. Danuta Kossakiewicz; rehabilitacja
Lek. Kazimiera Pawłowska; pediatria
Lek. Alicja Przekop; choroby wewnętrzne
Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko; chirurgia urazowo-ortopedyczna
Lek. Olga Szeląg; pediatria
Lek. Małgorzata Skibko; położnictwo i ginekologia
Lek. Wiesław Skibko; anestezjologia
Lek. Anna Grygorczyk; psychiatria
Lek. Justyna Piłasiewicz; psychiatria
Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska; pediatria i alergologia
Lek. Tadeusz Wasilewski; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Janusz Korfel; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Dr n. med. Henryk Midro; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska; patomorfologia
Lek. Jan Kazimierz Tołwiński; neurologia
Dr n. med. Ewa Wasilewska; choroby wewnętrzne i hematologia
Lek. Wiesława Holak-Tałałaj; okulistyka
Lek. Janina Ziółkowska; medycyna pracy
Lek. Maria Konstantynowicz; laryngologia
Lek. Barbara Bińczak; stomatologia
Dr hab. n. med. Marek Baltaziak, patomorfologia
Lek. Józefa Borowska; radiodiagnostyka
Lek. Zenobia Borowska-Węsław; pediatria
Lek. Karolina Siemienowicz; medycyna rodzinna
Lek. Magdalena Dylewska; pediatria
Dr n. med. Monika Jedynak; anestezjologia
Lek. Monika Korfel; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Lucjan Słomkiewicz; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Anna-Maria Korfel; onkologia i radioterapia
Dr hab. n. med. Agnieszka Korfel; onkologia, hematologia
Lek. Aleksander Korfel
Lek. Alexandra Korfel
Lek. Hubert Czerniak; choroby wewnętrzne
Dr n. med. Jan Szafraniec; psychiatria
Lek. Wanda Rzeszut; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski; patomorfologia
Dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska; patomorfologia
Dr n. med. Henryka Sobaniec; protetyka
Lek. Milena Żochowska-Sobaniec; pediatria
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec; neurologia dziecięca
Dr n. med. Stefan Sobaniec; stomatologia
Lek. Danuta Tarasiuk; medycyna rodzinna
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko; stomatologia zachowawcza i fizjoterapia
Dr hab. n. med. Danuta Kijak; stomatologia zachowawcza i fizjoterapia
Prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska; radiodiagnostyka
Dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski; neurochirurgia
Dr n. med. Maria Rydzewska-Dudek; medycyna sądowa
Lek. Urszula Łapińska; choroby wewnętrzne, diabetologia; zdrowie publiczne
Dr hab. n. med. Anna Hryniewicz; choroby wewnętrzne
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska; pediatria i immunologia kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski; choroby wewnętrzne i alergologia
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski; pediatria
Dr n. med. Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska; pediatria
Lek. Ewa Baltaziak; dermatologia
Dr n. med. Dorota Korol; alergologia, pediatria
Dr n. med. Magda Szymańska; ginekologia, naprotechnologia
Lek. Monika Skowronek-Płachta; radiodiagnostyka
Dr n. med. Barbara Zarzycka; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Lek. Halina Łupińska; alergologia, choroby płuc
Lek. Grażyna Wiśniewska; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Zarzycki; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Lek. Waldemar Ostapiuk; położnictwo i ginekologia
Lek. Cecylia Łuczaj; choroby wewnętrzne

Najnovšie články

Sv. Melor, mučeník

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov