OSN zavádza Medzinárodný deň všeobecného bratstva


13. januára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Návrh na zavedenie nového medzinárodného „sviatku“ vzišiel od Vyššieho výboru pre uskutočňovanie Dokumentu všeobecného bratstva, ktorému predsedá kardinál Miguel Angel Guixot. K návrhu sa pripojili Saudská Arábia, Bahrajn, Burkina Faso, Egypt, Spojené arabské emiráty, Rovníková Guinea, Maroko a Venezuela. Zvolený dátum – 4. február – korešponduje s dňom podpísania Dokumentu o všeľudskom bratstve pápežom Františkom a veľkým imámom Ahmad Al-Tayíbom v roku 2019, v ktorom je v rozpore s učením Cirkvi aj zdravým rozumom uvedené, že si Boh želá náboženskú pluralitu.

Hoci EÚ túto Deklaráciu podporuje, stavia sa zároveň rezervovane k inflačnému zavádzaniu špeciálnych sviatkov, USA na druhej strane trvajú na svojej „tradícii slobody prejavu a vyznávania náboženstva“ a v komentári k návrhu uvádzajú, že si nie sú istí tým, v akom zmysle je v spomínanej Deklarácii termín „pluralita“ použitý. I napriek týmto výhradám však návrh bol prijatý.

V sprievodnom texte k návrhu zavedenia sviatku sa opakujú slová ako tolerancia, vzájomný rešpekt, pluralita, inklúzia, porozumenie a solidarita. A samozrejme, nemôže chýbať to hlavné – mier. Čo však už v texte, pod ktorým je podpísaný kardinál katolíckej Cirkvi, chýba, je motto encykliky Pia XI. Quas Primas (O spoločenskom kráľovstve Ježiša Krista) „Pokoj Kristov v ríši Kristovej“. Z toho dôvodu hrozí, že na iniciátorov tejto globalistickej slávnosti bude právom nazerané skôr ako na služobníkov sekulárneho humanizmu a organizovaného naturalizmu, než ako na pravého Kniežaťa pokoja.

MS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!