OSN, alebo 75 rokov manipulácie - Christianitas

OSN, alebo 75 rokov manipulácie

Jakub Majewski
10. júla 2020
  Politika

Rozpory v BR OSN zväzujú celú organizáciu OSN

V roku 2020 si pripomíname 75 výročie zakladajúcej konferencie OSN. Začiatok existencie fungovania organizácie bol veľkolepý, no uprostred všeobecného nadšenia sa ukázalo, že OSN má aj odvrátenú stránku, kde sa v pozadí intrigovalo a skryte sa presadzovali mocenské záujmy.

Štáty, ktoré založili OSN, nakoniec podpísali Chartu OSN. Poľsko v tejto skupine chýbalo, neboli pozvaní žiadni Poliaci. Západ síce formálne uznal poľskú vládu v Londýne, no Američania chceli, aby do formujúceho sa OSN vstúpil aj ZSSR, preto nechceli poľskou delegáciou v OSN dráždiť Sovietov.

Sovieti získali v OSN dôležité postavenie. Rovnako aj v Bezpečnostnej rade OSN /BR OSN/, kde získali Sovieti rovnako ako všetci členovia BR OSN, právo veta. Je paradoxné, že ZSSR, agresor a narušovateľ medzinárodného poriadku sa stal členom BR OSN, takže neskôr všetky pokusy odsúdiť agresívne sovietske činy boli vopred odsúdené na neúspech, rovnako ako odsúdenie amerických činov a krokov. Formálne sa síce všetky krajiny, ktorí podpísali Chartu OSN zaviazali, že budú všetky spory riešiť formou arbitráže, prípadne ozbrojeným zásahom zo strany OSN, no v praxi mohla OSN zasiahnuť iba vtedy, ak sa všetky štáty BR OSN rozhodli, že je v ich záujme zasiahnuť.

Existuje množstvo dokumentov, prác, návrhov, analýz, ktoré diskutujú o súčasnej podobe OSN a uvažujú nad riešením problému ako dosiahnuť konsenzus v radoch BR OSN, aby mohla organizácia realizovať svoje poslanie. V poslednej dobe sa dokonca začína uvažovať aj nad tým, či má význam, aby OSN v súčasnej podobe existovala.

Súčasná Babylonská veža

Kniha Genezis /Gen 11,1-9/ hovorí: „1 Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.

2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej. 3 Tu si povedali jeden druhému: “Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!” Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: “Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!”

5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia 6 a povedal: “Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” 8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.”

O čom hovoria tieto slová? Samozrejme nie o tom, že by sa Boh ľudských aktivít obával a že by ho mohli ľudské aktivity ohroziť. Boh, ktorý nám dal slobodnú vôľu sa ale obáva o našu spásu. Zjednotené ľudstvo totiž predstavuje pre ľudskú populáciu veľké nebezpečenstvo. V mene kolektívu a kolektívneho dobra sa totiž v minulosti i dnes dokáže ospravedlniť každý zločin. Väčšina politických predstaviteľov v minulosti to chápala, preto neboli priaznivo naklonení k vytváraniu totalitných strán, režimov a monopolov. Kresťanské myslenie odmieta vytvorenie totalitárneho systému, naopak odporcovia kresťanstva vnímajú „zjednotenie pod egidou spoločného dobra” za pozitívny krok vo vývoji ľudstva.

Dnes „rôzni globalistickí filantropi” skryte alebo otvorene pracujú na vytvorení svetovlády. Spomeňme napríklad klan Rockefellerovcov, alebo Billa Gatesa. Rockefellerovci boli aj v minulosti podporovateľmi ekumenických hnutí, hnutí a aktivít zameraných na kontrolu populácie a presadzovanie globalizácie.

OSN nebola navrhnutá ako zárodok organizácie svetovej vlády. Charta OSN výslovne zakazuje zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov bez ich súhlasu. V poslednej dobe sa však OSN používa na propagáciu západnej agendy vo svete. Tak cenný nástroj globálneho vplyvu ako je OSN, totiž nemôže ostať ležať ľadom.

V 60 rokoch 20. storočia sa prehnala svetom vlna dekolonizácie. Zrazu získala vo Valnom zhromaždení OSN väčšinu skupina postkoloniálnych štátov, ktorá začala čiastočne spolupracovať so ZSSR a štátmi Východného bloku. Postkoloniálne štáty sa podporovali v boji proti starým kolonizátorským mocnostiam. Dekolonizácia a boje s kolonizačnými mocnosťami sa však niesla v negatívnom znamení kmeňových masakrov, revolúcií a často aj vzniku autoritatívnych krvavých diktatúr.  

Čína je majstrom v kupovaní hlasov

V 20. storočí začala Čína razantnejšie vystupovať v OSN a získavať silnejší vplyv, aj pomocou kupovania hlasov. Finančné toky pre Afriku a ázijské krajiny sa ukázali byť vhodným nástrojom a Číňania ich začali majstrovsky používať. Metódu kupovania hlasov si vyskúšali Číňania pri svojom tlaku proti Taiwanu a v súčasnosti dokáže Čína vďaka svojim financiám zvyšovať svoj vplyv v OSN a presadzovať na dôležité posty kandidátov, ktorí Číne vyhovujú.

Suvisiaci článok

Ako Čína postupne začína meniť medzinárodné organizácie

Čína dnes v OSN cez svojich ľudí na vedúcich pozíciách v rôznych agentúrach OSN kontroluje štyri zo sedemnástich hlavných programov, toľko ako USA, Francúzsko a Británia. Čína má eminentný záujem na kontrole Medzinárodnej telekomunikačnej únie, pretože tým pádom získava Čína vplyv na štruktúru internetu a globálne normy telefónnych sietí 5G.

Na čele Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ stojí Etiópčan Tedros Adhan. Oficiálne teda Čína WHO nekontroluje, neoficiálne však áno, pretože Tedros Adhan bol donedávna ministrom zahraničných vecí Etiópie, veľmi často rokoval s čínskymi diplomatmi na najvyššej úrovni a Etiópia získala značnú finančnú pomoc z Číny. Američania reagovali odchodom z WHO, rovnako ako krátko predtým odchodom z UNESCO. Ukazuje sa, že postupne sa čoraz viac štruktúr OSN dostane pod silný vplyv Číny a objavujú sa aj názory, že postup USA môžu nasledovať čoskoro aj iné krajiny.

Američania sa snažia oslabiť vplyv Číny a v poslednom čase s veľkým diplomatickým úsilím USA dosiahli zabrániť voľbe čínskeho kandidáta na post šéfa Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Ak sa naozaj potenciál OSN vyčerpá, kto bude smútiť za OSN? Ukázalo sa, že OSN nedokázala splniť svoju deklarovanú úlohu spravodlivého rozhodcu pre medzinárodné spory. Nedokázala ubrániť národy ohrozované krvavými diktatúrami, dnes arogantne presadzuje pseudohodnoty genderovej a enviromentálnej ideológie. Zdá sa, že OSN slúži tým, kto dokáže najefektívnejšie podplatiť jednotlivé výbory, členov i zamestnancov. Na súčasné OSN možno uplatniť slová o Babylonskej veži. Ľudstvo by si malo dať pozor pred podvodníkmi sľubujúcimi zázraky, samozrejme len vtedy, ak sa ľudstvo zjednotí pod

Najnovšie články

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)

Sv. Faustína o pekle, očistci a nebi

Cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého

Návod svätého Františka na šťastný život: 12 pravidiel pre katolíka