Organizácia monitorujúca diskrimináciu kresťanov v Európe hlási enormný nárast štátneho útlaku voči nim - Christianitas

Organizácia monitorujúca diskrimináciu kresťanov v Európe hlási enormný nárast štátneho útlaku voči nim


1. decembra 2022
  Krátke správy

Organizácia monitorujúca v Európe diskrimináciu kresťanov – Observatórium pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe (OIDAC), so sídlom vo Viedni, vo svojej najnovšej správe za rok 2021 uvádza, že spoločenský tlak a cenzúra voči kresťanom sa v Európe zintenzívňujú.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Podľa prezidenta tejto organizácie Martina Kuglera, je za veľkú časť tejto diskriminácie zodpovedný všeobecný predsudok voči kresťanom medzi európskymi vládnymi elitami. Tie iniciujú spoločenský nátlak, cenzúru a potláčanie verejných kresťanských prejavov, v mene deklarovaného štátneho sekularizmu.

Inou formou útlaku kresťanov sú trestné činy. Najväčší počet trestných činov z nenávisti voči kresťanom bol registrovaný, podobne ako aj v minulých rokov, na území Francúzska. Nasledujú Nemecko, Taliansko a Poľsko.

Konečný počet 519 trestných činov v 19 krajinách je podľa autorov štúdie výrazne podhodnotený, z dôvodu obmedzeného počtu kresťanov, ktorí sú ochotní nahlásiť útok voči nim. Najčastejšie uvádzajú tieto trestné činy: vandalizmus (čiže ničenie a poškodzovanie kresťanských objektov), znesväcovanie, krádeže, ale aj 14 fyzických napadnutí a 4 vraždy z náboženských dôvodov. Celkovo počet trestných činov oproti roku 2020 mierne klesol, avšak vzrástla establišmentom organizovaná forma diskriminácie. Túto skutočnosť uviedol aj kardinál Robert Sarah v rozhovore pre EWTN News z 27. novembra. Uviedol, že ide o „implicitnú zaujatosť voči kresťanstvu“.

Správa OIDAC ukázala, že nárast sekulárnej neznášanlivosti vyvolal „mrazivý efekt“, ktorý mnohých kresťanov prinútil, aby sa zdržali vyjadrovania svojich názorov a viery na verejnosti. Okrem spoločenského tlaku majú na ich náboženskú slobodu, šírenie a udržiavanie viery škodlivý vplyv aj právne kroky podniknuté proti kresťanom, s cieľom obmedziť ich slobodu prejavu.

V komentári k zisteniam najnovšej správy v rozhovore pre portál National Catholic Register Martin Kugler, šéf OIDAC, varoval, že nové zákony o nenávistných prejavoch v európskych krajinách vytvárajú nebezpečný trend, podľa ktorého „určité skupiny môžu obviňovať kresťanov z nenávistných prejavov za zdieľanie ich presvedčenia o manželstve a rodine alebo sexuálnej identite podľa kresťanskej etiky. Niektoré z týchto zákonov sú napísané a interpretované tak vágne, že sa dajú ľahko využiť na kriminalizáciu kresťanov.“ Berúc na vedomie prepojenie medzi sociálnou klímou a zákonmi a právnymi rozhodnutiami, tvrdí, že zákony zamerané na slobodu prejavu alebo náboženskú slobodu majú tendenciu „normalizovať“ myšlienku, že kresťanské názory už nie sú v spoločnosti prijateľné.

Kugler poznamenal, že táto sekulárna neznášanlivosť voči kresťanom je paradoxne sprevádzaná rozšírenou neochotou odsúdiť náboženský fanatizmus a násilie páchané moslimami v Európe: „Je tu zvláštna slepota voči skutočným nebezpečenstvám a zároveň neochota vidieť ohrozenie náboženskej slobody a iných ľudských práv, keď sa to týka kresťanov.

Pozorovali sme všeobecný predsudok špecificky proti kresťanskej náboženskej angažovanosti medzi európskymi elitami a ešte viac, ak je takáto kresťanská angažovanosť kritická pre spoločenský vývoj v západnom svete,“ pokračoval s tým, že ide najmä o prípad, keď diskusia sa dotýka otázok ako manželstvo a rodina, rodová ideológia, potraty, ľudská dôstojnosť v biotechnológiách, sloboda prejavu a vzdelanie. Kugler uzavrel, že „na Západe sa šíri radikálna intolerancia, najmä medzi mnohými liberálnymi a ľavicovými médiami — vždy „v mene tolerancie“.

BM

Zdroj: National Catholic Register, ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne