Odpustenie smrteľného hriechu - Christianitas

Odpustenie smrteľného hriechu


21. marca 2022
  Pokladnica viery

Smrteľný hriech nemôže byť inak zmazaný a odpustený, ako vliatím posväcujúcej milosti a lásky, ktorou nadprirodzene milujeme Boha a ľudí v Bohu. Prorok Ezechiel v mene Pánovom hovorí:

A vylejem na vás vodu čistú, a budete očistení od všetkých škvŕn svojich, a očistím vás od všetkých modiel vašich. A dám vám srdce nové a nového ducha položím doprostred vás; a odoberiem kamenné srdce z tela vášho a dám vám srdce z mäsa. A ducha svojho položím do vás a učiním, aby ste chodili podľa prikázaní mojich a súdy moje zachovávali a ich plnili.“ (Ez 36,25–27)

Réginald Marie Garrigou-Lagrange OP – K Bohu


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ