Obrat v politike Číny: V manželstve je sila


23. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Niektorí sinológovia nazývajú súčasný systém, ktorý vytvoril Si Ťin-pching v Ríši stredu, ako stalinizmus 2.0. Pridržiavajúc sa tohto prirovnania, po čínskom NEP-e, ktorý predstavil Teng Siao-pching, dnes dochádza ku konsolidácii moci v rukách Komunistickej strany Číny a jej generálneho tajomníka. Konfrontácia so Západom sa vyostruje, v spoločnosti sa priťahujú skrutky, zintenzívňuje sa boj proti náboženstvu.

Novinár Grzegorz Górny si všíma ešte jednu podobnosť: V roku 1926 sa Stalin rozhodol vykonať radikálne zmeny v sociálnej a rodinnej politike Sovietskeho zväzu. Ukončil experiment sexuálnej revolúcie, ktorej tvárou v boľševickej vláde bola Alexandra Kolontajová. Sprísnil zákon o rozvode (dekrét z roku 1917 umožňoval rozvod korešpondenčnou formou, pričom sa platil poplatok 3 ruble bez toho, aby o tom manželský partner musel byť vopred upovedomený). Rovnako bol zakázaný umelý potrat, ktorý v roku 1920 legalizoval Lenin. Stalin si totiž uvedomil, že boľševická revolúcia v morálke je spojená s priveľkými sociálnymi nákladmi (rozpad rodín či demografická kríza), ktoré znemožňujú budovanie impéria.

Dnes si vládne orgány v Pekingu uvedomujú, že bez zdolania sociálnej pliagy rozvodov a poklesu plodnosti nebudú schopné globálne konkurovať USA. Preto sa rozhodli upustiť od „politiky jedného dieťaťa“ (zavedenej v roku 1979 a transformovanej v roku 2016 na „politiku druhého dieťaťa“). A nielen to, došlo k zmene kurzu. Vláda odteraz bude podporovať rodiny, ktoré chcú mať tri deti.

Okrem toho 1. januára vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý manželom sťažuje rozvod. Vďaka nemu sa v prvom štvrťroku 2021 počet rozvodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 70 % (z jedného milióna na tristotisíc). Zámery vlády stručne vyjadril Yang Dzong-tao z ministerstva pre občianske záležitosti: „Manželstvá a pôrody navzájom úzko súvisia.Pokles manželstiev ovplyvňuje pôrodnosť, čo zase ovplyvňuje hospodársky a sociálny rozvoj.

MH

Zdroj: wpolytice.pl, titulný obrázok – Flickr

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!