Obetovanie baránka


18. marca 2021
  Pokladnica viery

Tajomstvo baránka, ktorého ako veľkonočnú obeť kázal Boh obetovať, bolo obrazom Krista, ktorého krvou podľa viery v Neho pomazávame svoje domy, teda samých seba, ktorí v Neho veríme. Pretože tvor, ktorého stvoril Boh, totiž Adam, bol príbytkom Božieho dychu.

Že tento príkaz bol len dočasným, dokážem takto: baránka veľkonočného nedovoľuje Boh obetovať nikde inde, len na mieste, kde sa vzýva Jeho meno, vediac, že prídu dni po Kristovom utrpení, keď aj mesto Jeruzalem bude vydané nepriateľom a všetky obety prestanú. A baránok, ktorého celého prikázal piecť, bol obrazom utrpenia kríža, ktoré mal podstúpiť Kristus. Pretože baránok, ktorý sa pečie, je ustrojený do podoby kríža.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom