Obeta sv. omše


14. septembra 2020
  Pokladnica viery

Ešte som ti neprehovoril o slnku duchovných cvičení, o najsvätejšej, najbožskejšej obete, o sv. omši. Ona je stredom kresťanského náboženstva, ona je srdcom a dušou nábožnosti, zbožnosti, nevysloviteľné tajomstvo. Skrýva v sebe nesmierne more Božej lásky, v nej sa nám dáva skutočne Boh, ktorý nám udeľuje v hojnej miere svoju milosť. …

Snaž sa všemožne, aby si bola na sv. omši každý deň prítomná, obetuj spolu s kňazom obetu Spasiteľovu – Nebeskému Otcovi, za seba a za celú Cirkev.

sv. František Saleský – Filotea