Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené - Christianitas

Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené


22. januára 2023
  Pokladnica viery

Musíme mať istotu o Božej Prozreteľnosti a budúcom Božom súde, ale musíme sa aj veľmi diviť prísnosti Božieho súdu. A toho sa musíme odôvodnene obávať. Či na počiatku sveta pre priestupok našich prarodičov Boh nielenže ich neodvolateľne vyhnal z pozemského raja, ale či ešte aj celé ich potomstvo nezbavil príjemného pobytu? Či ich potomkom neodňal, a to je ešte horšie, ich pôvodnú spravodlivosť? A či nevyhlásil, že prepadli hriechu a zavrhnutiu, takže až do dnešného dňa prichádzajú na svet ako synovia hnevu?

V hriechu sú počatí a podliehajú natoľko ťažkým utrpeniam, že Jeremiáš, posvätený v matkinom lone, sa posťažoval: „Prečo som vyšiel z materského lona, aby som videl len námahu a bolesť, aby som strávil svoje dni v hanbe?

Ďalej všemohúci Boh zjavil hrôzu a prísnosť svojej spravodlivosti, keď celé ľudské pokolenie až na niekoľkých, teda len osem ľudí, zahubil potopou. Pri potope zahynuli mnohé deti, ktoré sa ničím neprevinili. Podobne Najvyšší ukázal svoju spravodlivosť pri hroznom zbúraní a spálení Päťmestia sírou; zahynuli tam všetci obyvatelia aj deti a síce pre najnečistejšie zločiny dospelých.

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne