O židovských rituálnych predpisoch


4. marca 2021
  Pokladnica viery

Obriezka nie je potrebná všetkým, ale len pre vás, aby ste, ako som už povedal, trpeli to, čo za svoju vinu teraz trpíte. A ani neužitočné očistné cisternové kúpele neprijímame, pretože oproti oživujúcemu sv. krstu, sú ony ničím. Preto aj volá Boh, že ste Ho, ktorý je „prameňom živým, opustili a vyhĺbili si cisterny deravé, ktoré nemôžu vodu udržať“.

Vy, obrezaní na tele, potrebujete našu obriezku, my však majúc našu obriezku (ducha), zhola nepotrebujeme vašu. Pretože, ak by potrebná bola, ako sa vám vidí, tak by Boh stvoril Adama obrezaného a neprijal by dary Ábelove, ktorý obetoval neobrezaný, ani by nenašiel zaľúbenie v Enochovi, ktorý bol neobrezaný a ktorý nebol dolapený, pretože ho zachránil Boh. Neobrezaný Lót bol zo Sodomy vyslobodený, pretože ho anjeli aj Hospodin sprevádzali.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom