O roztržitosti


4. augusta 2020
  Pokladnica viery

Keby sme to dosiahli, že by sme boli pánmi svojich myšlienok a obrazov, aby sme na nič iné nemysleli, iba na to čo konáme. Ale tak veľká je naša nestálosť a diablova podlosť, že kým jedno robíme, už v nás budí myšlienky a starosti o tom, čo potom bude, aby nás hatil a mýlil v tom, čo práve robíme. Je to obyčajné pokušenie nášho nepriateľa, ktorý nám veľmi škodí: chce nám tým prekaziť, aby sme niečo dobre urobili. …

Keď na teba teda príde pokušenie, že neskôr azda zabudneš na to, čo máš na mysli, vedz, že to nie je od Boha, ale od zlého ducha, lebo Boh nie je priateľom zmätku ale pokoja a poriadku.

sv. Alfonz Rodriguez S.J. – Kresťanská dokonalosť