O prijímaní protivenstiev - Christianitas

O prijímaní protivenstiev


22. mája 2020
  Pokladnica viery

Dobré je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá; lebo nimi sa človek často spamätáva a poznáva, že je tu na svete len akoby vo vyhnanstve, a neskladá svoje nádeje v nejakú svetskú vec.

Dobre je , že nám prichodí z času na čas znášať protirečenia a že sa o nás zmýšľa zle a nedokonale, hoci azda aj dobre konáme a správne mienime.

To často slúži našej pokore a chráni nás pred márnou hrdosťou. Lebo usilovnejšie hľadáme toho vnútorného svedka – Boha –  vtedy, keď nás iní ľudia zľahčujú a nedôverujú nám.

Nasledovanie Krista, Tomáš Kempenský

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku