O prijímaní protivenstiev


4. apríla 2021
  Pokladnica viery

Dobré je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá; lebo nimi sa človek často spamätáva a poznáva, že je tu na svete len akoby vo vyhnanstve, a neskladá svoje nádeje v nejakú svetskú vec.

Dobre je, že nám prichodí z času na čas znášať protirečenia a že sa o nás zmýšľa zle a nedokonale, hoci azda aj dobre konáme a správne mienime.

To často slúži našej pokore a chráni nás pred márnomyseľnou hrdosťou. Lebo usilovnejšie hľadáme toho vnútorného svedka – Boha – vtedy, keď nás iní ľudia zľahčujú a nedôverujú nám.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista