O poznaní seba samého


14. apríla 2021
  Pokladnica viery

Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo nám často chýba milosť a zdravý úsudok. Je v nás len málo svetla, a aj to rýchlo strácame pre svoju nedbalosť. Často ani nebadáme, že sme vnútorne takí slepí. Často robíme zle, ba ešte horšie: zapierame to.

Niekedy nás vedie vášeň a myslíme si, že je to horlivosť. Druhým vyčítame maličkosti a svoje väčšie chyby nevidíme. Hneď cítime a zvažujeme, čo nám prichodí znášať od iných, ale nepozorujeme, koľko znášajú druhí od nás.

Keď budeš posudzovať svoje chyby dobre a spravodlivo, nebudeš tak prísne súdiť iných. Vnútorný človek sa o nič tak nestará, ako o seba; a kto sa bedlivo stará o seba, tomu je ľahko mlčať o druhých.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista