O povinnosti byť trpezlivý - Christianitas

O povinnosti byť trpezlivý


13. júla 2021
  Pokladnica viery

Neobmedzuj hranice trpezlivosti len na znášanie niektorých krívd – všetko musíš trpezlivo znášať, čokoľvek na teba Boh dopustí.

Niektorí ľudia sú veľmi ochotní trpezlivo znášať kríže, ale len také, ktoré sú spojené so slávou, napríklad: padnúť do zajatia vo vojne, trpieť pre náboženstvo, upadnúť do chudoby kvôli súdnym procesom, ak sú v práve; no títo nemilujú protivenstvá, ale česť, ktorá sa z týchto protivenstiev rodí.

Skutočne trpezlivý sluha Boží nehľadí na to, že mu niektoré protivenstvá prinesú česť alebo potupu, ale všetky v rovnakom duchu znáša.

Sv. František Saleský – Filotea


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!