O podstate a počte anjelov


6. októbra 2021
  Pokladnica viery

Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo. Anjeli sú síce bytosti duchovné, zato však môžu prechodne na seba prijať aj zdanlivé telo. Aj Písmo sväté nám hovorí, že sa anjeli často zjavovali v ľudskom tele (napr. Tobiášovi v podobe mládenca). O duchovnosti anjelov nám rozpráva sv. Pavol (Hebr 1,14). Anjeli sú vznešenejšie bytosti ako ľudia, lebo majú väčšie vedomosti, väčšiu moc a dokonalejšiu vôľu ako ľudia (Ž 8,6; 1Pt 3,22; Mt 24,36).

Anjelov vyobrazujeme v podobe detí alebo mladíkov, lebo nikdy nestarnú. Často ich tiež vyobrazujeme s hlavou a krídlami: hlava znamená rozum, krídla znamenajú slobodnú vôľu a rýchlosť pri plnení božích príkazov.

Počet anjelov je veľmi veľký. Písmo sväté hovorí o tisícoch, ba až miliónoch anjelov, a pri Kristovom narodení spomínajú sa celé zástupy vojska nebeského (Lk 2,13).

Všetci anjeli nie sú rovnakí: je deväť zborov (chórov), tzn. stupňov anjelských. Sú napríklad anjeli, archanjeli, kniežatá, serafíni, cherubíni atď. Niektorých anjelov Písmo sväté aj menuje: napr. Michala – „knieža vojska nebeského“ (bojovníka proti neverným anjelom), Gabriela (zvestovateľa narodenia Krista a Jána), Rafaela (sprievodcu Tobiáša). Vlastnosti jednotlivých anjelských zborov nám nie sú známe.

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!