O pekelnom ohni


20. novembra 2020
  Pokladnica viery

Peklo je ohnivá priepasť, v ktorej sa nešťastní zatratenci trápia a budú sa trápiť navždy. Už pozemský oheň pôsobí človeku neznesiteľné muky. O čo hroznejší však je oheň pekelný od ohňa pozemského! A preto zo všetkých múk, ktoré bude zatratený trpieť na zmysloch, budú najhoršie muky ohňa. …

Tu na zemi oheň mučí telo len na povrchu, nie vo vnútri. Úplne inak je to v Pekle. Nešťastní zatratenci sú plní ohňa vo vnútri aj navonok. Čo na to hovoríš, duša moja? Teraz neznesieme ani iskru, ktorá náhodou padne na našu ruku, ani prílišné teplo v izbe, ani prudké slnko v lete. Ako to vydrží hriešnik, keď bude ponorený do ohnivého mora, kde bude trpieť ustavične smrteľné muky?

Sv. Alfonz Liguori – Zbožné úvahy