O namyslenosti


2. septembra 2021
  Pokladnica viery

Pri zhromaždeniach si sadá ako prvý, pri poradách prvý odpovedá; prichádza nepozvaný, znovu robí poriadok v tom, čo je už upratané, znovu robí, čo je už urobené.

Čokoľvek neurobil alebo neusporiadal on sám, o tom si myslí, že to nie je urobené správne, alebo usporiadané pekne. Súdi sudcov; súdi skôr, ako tí čo súdiť majú. Keď je mu prikázané niečo všedné, je rozhorčený a odmieta to, domnievajúc sa, že ten kto je spôsobilý na niečo väčšie, nemal by sa zaoberať ničím menším.

Sv. Bernard z Clairvaux – O stupňoch pokory a pýchy


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!