O jedinom Bohu


18. februára 2021
  Pokladnica viery

Nebude nikdy iného Boha, Tryfon, ani od vekov iného nebolo, okrem Toho, ktorý tu všetko stvoril a usporiadal. Ani to si nemyslíme, že iný je váš Boh a iný je Boh náš, ale ten istý, ktorý vašich otcov z Egypta mocnou rukou a zdvihnutým ramenom vyviedol, bez toho, aby sme dúfali v iného, pretože iného niet, ale v toho istého ako aj vy, totiž Boha Abrahámovho, Izákovho a Jákobovho.

Dúfame však nie skrze Mojžiša, ani skrze zákon; tak by sme robili len to čo vy. Potom som však čítal, Tryfon, že príde Zákon Nový a zmluva nad iné pevnejšia, ktorú teraz majú zachovávať všetci ľudia, ktorí chcú dosiahnuť dedičstvo Božie…

Večným a posledným zákonom je nám daný Kristus a zmluvou vernou, po ktorej už žiaden iný zákon ani nariadenie nebude.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom