O ctibažnosti


6. júna 2021
  Pokladnica viery

Ctibažnosť je preto zlá, lebo márnivý človek sa chce chváliť úctou a slávou, ktorá patrí Bohu… Boh ustanovil v tomto živote poriadok a chce, aby sme ho zachovali, podľa ktorého úžitok všetkého, čo Boh činí, patrí ľuďom, kým sláva patrí jemu samému.

Kto chce, aby ho ľudia chválili za dobré skutky, ten prevráti tento poriadok, čo Boh ustanovil ohľadom dobrých skutkov, ba robí krivdu Bohu, lebo chce, aby si ľudia ctili a chválili jeho namiesto Boha.

Sv. Alfonz Rodriguez S. J. – Kresťanská dokonalosť