O chudobe rehoľníka oproti boháčom


15. septembra 2020
  Pokladnica viery

A čím viac majetku a bohatstva majú, tým väčšmi sú jeho sluhami, lebo viac sa musia oň starať a namáhať. … Na mäkkej posteli sa  prevaľujú v noci, majetok a bohatstvo im odoberá spánok.

Rehoľník je bez všetkých týchto starostí! Nemusí rozmýšľať či to príde draho či lacno, či bude dobrý rok či zlý. On má všetkého dosť. Rehoľníci žijú bez starosti, ako ľudia, o ktorých apoštol píše: „Ako nič nemajúci  a predsa všetkým oplývajúci.“

sv. Alfonz Rodriguez S.J. – Kresťanská dokonalosť