O Božej nekonečnej spravodlivosti a milosrdnosti


6. septembra 2021
  Pokladnica viery

Na vlastnosti Božej moci a vôle pýtame sa konečne ešte aj slovami: Ako zachádza Boh s dobrými a ako so zlými? Či Boh odpúšťa kajúcemu sa hriešnikovi?

a) Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá: Boh je spravodlivý. Boh ani jeden dobrý skutok nenechá bez odmeny a ani jeden hriech bez trestu. To vieme zo slov Pána Ježiša: „Syn človeka odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Mt 16,27). Dobrých odmeňuje Boh čiastočne už aj na zemi (napr. poskytovaním zdravia, blahobytu, milosti a pokoja), ale úplne až po smrti v nebi. Zlých trestá Boh čiastočne tiež už aj na zemi (chorobami, biedou, nehodami), ale úplne až po smrti v očistci a v pekle. Boh obyčajne netrestá hriešnika hneď. Niekedy čaká veľmi dlho na jeho polepšenie a obrátenie.

b) Boh kajúcemu sa hriešnikovi láskavo odpúšťa: Boh je nekonečne milosrdný. Milosrdnosť Boha zobrazil Pán Ježiš v krásnom svojom podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15,11). Skutkom ju však najkrajšie prejavil na kríži (Lk 23,34 a 43). Zo zjavenia Božieho poznávame, že Boh má všetky dokonalosti v najvyššej, tzn. nekonečnej miere. Boh je teda bytosť nekonečne dokonalá. Pán Ježiš preto aj nás dôrazne napomína: „Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý“ (Mt 5,48) a sám nám dal najvznešenejší príklad dokonalosti.

Katolícka vierouka


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!