Nútená zmena pohlavia ako výchovný prostriedok? - Christianitas

Nútená zmena pohlavia ako výchovný prostriedok?


20. júla 2020
  Krátke správy

Americké médiá píšu o šestnásťročnom tínedžerovi z Kalifornie (bez udania jeho totožnosti), ktorého príbeh je prekročením ďalšej etickej bariéry v americkom systéme zdravotnej starostlivosti.

V júni minulého roka sa hrdina príbehu dostal do konfliktu so zákonom, v dôsledku čoho sa ocitol v Eastlake Juvenile Hall – centre pre mladistvých delikventov (či polepšovne) v Los Angeles, kde mal čakať na rozhodnutie súdu. Tam ho vyšetroval Dr. Danny Wang, ktorý dospel k záveru, že teenager má “mierne zvýšenú hladinu testosterónu” (čo je pre chlapca v tomto veku normálne). Lekár mu diagnostikoval tzv. poruchu opozičného vzdoru (ODD), ktorá podľa neho je príčinou jeho problémov súvisiacich so správaním. Vo všeobecnosti šlo o psychomotorickú hyperaktivitu spojenú s ťažkosťami so sústredenosťou.

Hormóny podávané bez súhlasu rodičov

V dôsledku toho – bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby ako aj jeho rodičov – sa rozhodlo, že chlapca treba podrobiť hormonálnej terapii vedúcej k zníženiu hladiny testosterónu a následne k zmene pohlavia. Zatknutý chlapec poslušne prijímal podávané estrogény v obave, že ich odmietnutie by zhoršilo jeho situáciu v očiach súdu. Výsledok bol ten, že sa u neho prejavila gynekomastia, čiže zdurenie mužských prsných žliaz, inými slovami povedané, začali mu rásť ženské prsia. Celé telo mal pokryté pupienkami, kvôli čomu si ho začali všímať a doberať jeho rovesníci z polepšovne. Prepadol depresii, mal problémy s koncentráciou, sužoval ho nepokoj. Celá vec praskla, keď chlapcov otec, ktorý ho raz týždenne smel navštevovať, náhodne zistil pravdu.

Tínedžer na psychiatrii po traume.

Dnes sa chlapec lieči na psychiatrii po traume spôsobenej liečbou estrogénom a čaká na operáciu na odstránenie prsníka. Celé dni nevychádza z domu, pretože sa vyhýba kontaktu s okolitým svetom. Jeho rodičia zažalovali okres i  lekárov z Eastlake Juvenile Hall. Majú k dispozícii znalecký posudok dokazujúci, že estrogén nie je všeliekom pre ODD a jeho použitie nemalo žiaden liečebný dôvod a tiež, že  podávanie hormónov deťom s takýmito poruchami môže ich stav len zhoršiť. Okrem toho v polepšovniach v Los Angeles County sa chlapcom podáva estrogén iba v prípade zmeny pohlavia.

Poľský novinár Grzegorz Górny poukazuje na to, že táto situácia je logickým dôsledkom zmien, ku ktorým, žiaľ, dochádza v modernej medicíne. Je to príklad použitia tzv. princípu pohyblivého etického horizontu, ktorý sme mohli vidieť v prípade umelých potratov. Čosi, čo bolo pôvodne zamýšľané ako výnimka prípustná iba v extrémnych prípadoch, sa po istom čase stalo záväznou normou, neskôr takmer povinnosťou a dnes sa je zabíjanie nenarodeného človeka stalo ľudským právom!

Hranica bola posunutá

Rovnako aj zmena pohlavia, ktorá mala byť vyhradené iba pre ťažké prípady tzv. gender dysfórie, sa dnes stáva penitenciárnym prostriedkom či spôsobom liečby psychomotorických porúch. Ba čo viac, aplikuje sa bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby a jeho zákonných zástupcov. Za takýmto postupom sa skrýva určitá logika: Ak totiž považujeme zmenu pohlavia za dobrodenie, potom z toho vyplýva, že nemáme právo ochudobniť o toto dobrodenie iných, hoci o to nemusia mať, alebo o tom nevedia. Nasilu ich urobíme šťastnými bez ohľadu na to, či to chcú alebo nechcú. Nie je nám to nejako povedomé?

MH

Zdroj: wpolityce.pl

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!