Novým pražským arcibiskupom sa stáva Jan Graubner - Christianitas

Novým pražským arcibiskupom sa stáva Jan Graubner


13. mája 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Dlhoročný olomoucký arcibiskup Jan Graubner sa stáva novým českým prímasom po arcibiskupovi Dominikovi Dukovi, ktorý už v roku 2018 dosiahol vek 75 rokov, kedy sa, podľa cirkevných predpisov, musí zriecť úradu.

Jeho Svätosť pápež František dnes na poludnie vymenoval za 37. pražského arcibiskupa a 25. českého prímasa jeho excelenciu mons. Jána Graubnera, ktorý bol doposiaľ olomouckým arcibiskupom a moravským metropolitom,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.

Ide však len o veľmi dočasné riešenie, keďže sám mons. Graubner už má 74 rokov a teda už na budúci rok bude musieť podať demisiu, čím sa kolotoč hľadania nového arcibiskupa Prahy začne nanovo.

Ján Graubner sa narodil sa v roku 1948, vyrástol v Strážnici ako jeden z piatich súrodencov. V roku 1968 bol prijatý do kňazského seminára a na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Olomouci. Kňazské svätenie prijal 23. júna 1973.

17. marca 1990 bol menovaný za pomocného biskupa Olomouckej arcidiecézy. Za arcibiskupa bol menovaný roku 1992.

Stolec svätého Metoda tak Ján Graubner po tridsiatich rokoch vymení za stolec svätého Vojtecha.

Vo svojej doterajšej funkcii sa zameral na obnovu diecéznej štruktúry, založil rad cirkevných škôl, vybudoval sieť charít. Inicioval Trojkráľovú zbierku a Dni ľudí dobrej vôle na Velehrade. Venuje sa pastorácii rodín, pre ktoré založil Centrum pre rodinu s pobočkou v každom dekanáte diecézy. V rokoch 2000 až 2010 bol predsedom Českej biskupskej konferencie, potom podpredsedom a od roku 2020 opäť predsedom.

MG
Zdroj: olomouckydenik.cz, titulný obrázok – army.cz


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!