Nový saleziánsky deviatnik dona Bosca


22. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (22. január – 30. január) ponúkajú Saleziáni don Bosca deviatnik saleziána Františka Kuboviča zameraný na láskavosť dona Bosca. Spomenutý deviatnik v pdf formáte je možné stiahnuť si na stránke saleziáni.sk tu. Autorom nového deviatnika je František Kubovič, SDB.

Spomenutý deviatnik je úzko duchovne prepojený nielen s postavou Dona Bosca, ale aj s postavou jeho patróna Františka Saleského. Obaja svätci vykonávali horlivú apoštolskú prácu v starostlivosti o duše.

Don Bosco vo svojom sne z deviatich rokov počul slová: „Musíš si ich získať za priateľov dobrotou a láskou, a nie bitkou.“ Pravdepodobne v deviatich rokoch ešte nemal žiadne bližšie informácie o sv. Františkovi Saleskom, vážnejšie sa o sv. Františka Saleského začal Don Bosco zaujímať až počas svojich teologických štúdií v seminári v Chieri.

Don Bosco v roku 1854 na Valdoccu vyhlásil: „Panna Mária chce, aby sme založili kongregáciu. Rozhodol som sa, že sa budeme volať saleziáni. Uchýlime sa pod ochranu svätého Františka Saleského a budeme mať účasť na jeho nekonečnej láskavosti.“ Ešte v tom istom roku don Bosco dal prvej skupinke 17 chlapcov, ktorí túžili nasledovať jeho kroky v práci s mládežou, pomenovanie „Nábožná spoločnosť svätého Františka Saleského.“

Don Bosco tvrdil počas celého svojho života, že u sv. Františka Saleského sa mu veľmi páčia dve vlastnosti – trpezlivosť a láskavosť, ktoré prevzal aj ako dva najdôležitejšie faktory svojho edukačného a misijného diela v práci s mládežou. O sv. Františka Saleského sa sv. Don Bosco opieral aj v konfrontácii so silnejúcim protestantizmom v severnom Taliansku v druhej polovici 20. storočia.

Don Bosco rovnako žiadal, aby sa dievčatá, ktoré sa chcú stať rehoľníčkami, zhromaždili v deň sviatku Františka Saleského. 29. januára 1872 sa konali prvé voľby predstavenej medzi saleziánkami a prvou predstavenou bola zvolená Matka Mazzarellová.

V roku 1877 bol sv. František Saleský vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Úcta k sv. Františkovi Saleskému bola dôležitou súčasťou jeho spirituality. V roku 1883 pri ceste do Paríža vykonal don Bosco prvú saleziánsku púť. V Paríži desať rokov študoval sv. František Saleský a prežil tam hlbokú krízu, z ktorej ho zachránila až Panna Mária. Don Bosco putoval pred mariánsky oltár, kde sv. František Saleský ako mladý študent zažil svoje oslobodenie, aby sa tam modlil. Každý rok, 29. januára, s veľkou horlivosťou slávil sviatok Františka Saleského a asi nie náhodou zomrel onedlho nato – 31. januára. Don Bosco šiel hľadať sv. Františka do neba.

V Novom deviatniku Františka Kuboviča SDB sa nachádza viacero myšlienok priamo z hlavného diela Františka Saleského – Filotea. Rady pre Filoteou (neznámu dušu) sv. Františka Saleského vysoko ocenil aj pápež Alexander VII., ktorý sv. Františka Saleského v roku 1666 vyhlásil za svätého.

V liste svojim príbuzným pápež Alexander VII. píše: „Filotea obsahuje najlepšie poučenie, ako sa človek môže stať čnostným a bohabojným. Po Pánu Bohu ďakujem tomuto spisu za všetko, čo mám a čo som získal. Už mnoho ráz som prečítal túto knihu, ale nemôžem ju odložiť, lebo vždy z nej vyčítam niečo nové. Filotea povznáša myseľ ku kresťanskej dokonalosti a nábožnosti.“

Deviatnik Františka Kuboviča SDB tak úspešne spája odkaz Františka Saleského a Dona Bosca, ktorý sa inšpiroval Františkovou spiritualitou. Vo svojom deviatniku František Kubovič SDB vyjadril nádej, že sa tento deviatnik so žalmami a myšlienkami ženevského biskupa sv. Františka Saleského, ktorý bol vzorom dona Bosca, stane pre veriacich obohatením.

BK

Zdroj: saleziani.sk, KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!