Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (6. meditácia) / PODCAST - Christianitas

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (6. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
8. júna 2021
  Podcasty  

Kristovo Srdce na nás hľadí, pretože netúži po inom, len aby nás mohla naplniť jeho láska. Preto Pán ustanovil Sviatosť oltárnu. Pretože chcel, aby sme ho požívali a tak aby sa v nás roznecoval plameň jeho lásky.

Stal sa chudobným, aby nás obohatil“, píše sv. Pavol. V Ježišovom Srdci nachádzame všetko dobro. „Pritom,“ upozorňuje sv. Alfonz, „sme skôr my dlžníkmi jemu za to všetko, čo nám dalo.“ On sa nezdráhal vyliať za mňa všetku svoju krv, azda sa teda ja mám zdráhať dať mu svoje srdce?


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!