Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (1. meditácia) / PODCAST - Christianitas

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (1. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
3. júna 2021
  Podcasty  

Sv. Alfonz Mária Liguori nás vedie k rozjímaniu nad tajomstvom veľkej lásky nášho Pána, ktorá sa zjavuje v jeho Najsvätejšom Srdci. Nechajme sa strhnúť meditáciami tohto veľkého učiteľa Cirkvi k láske voči Srdcu bijúcemu v oltárnej Sviatosti, ktoré je mnohými opovrhované, zabudnuté.

Touto novénou podajme Božskému Spasiteľovi vynáhradu za hriechy svoje i našich blížnych a najmä prosme za duše v očistci. Na záver meditácie sa môžeme pomodliť ešte litánie k Najsvätejšiemu Srdcu.