Nové španielske vydanie Jeruzalemskej biblie genderovo korektne mení „rybárov ľudí“ na „rybárov osôb“ - Christianitas

Nové španielske vydanie Jeruzalemskej biblie genderovo korektne mení „rybárov ľudí“ na „rybárov osôb“


18. mája 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Vydavateľstvo Desclée de Brouwer, ktoré vydáva Jeruzalemskú bibliu, vo svojom novom španielskom vydaní zmenilo slovo „muž“ – „hombre“ na slovo „osoba“ – „persona“.

V španielčine má slovo „muž“, podobne ako v angličtine, dvojaký význam. Znamená „muž“ aj „človek“. Táto politická nekorektnosť zrejme dlho vŕtala v hlavách bdelých vydavateľov, až sa nakoniec rozhodli vyriešiť situáciu v pokrokovom duchu.

Jeruzalemská biblia patrí v súčasnosti medzi najpropagovanejšie vydania Svätého písma. Vznikla na základe encykliky Pia XII. Divino afflante Spiritu, ktorá vyzývala na nový preklad Svätého písma do ľudových jazykov, s použitím pôvodných jazykov ako zdroja namiesto pôvodnej latinskej Vulgáty. Ako nástroj pri preklade však bola použitá kontroverzná „historicko-kritická metóda“, ktorú odsúdil začiatkom 20. storočia pápež Pius X. Posledné politicky korektné úpravy sú teda len domyslením a zavŕšením určitých modernistických trendov.

V španielčine vychádza Jeruzalemská biblia od roku 1967. Jej prvé vydanie vyšlo vo francúzštine, roku 1956 a vychádzalo z pôvodných hebrejských a gréckych textov, nie z latinskej Vulgáty, rovnako tak nasledujúce vydania v iných moderných jazykoch.

Úryvok zdieľaný niekoľkými používateľmi Twitteru odkazuje na Matúša 4,19, kde Kristus hovorí svojim učeníkom: „Urobím z vás rybárov ľudí“, čo sa v novom vydaní zmenilo na: „Urobím z vás rybárov osôb.“

Riaditeľ vydavateľstva ospravedlňuje genderovú úpravu jazykovou podstatou originálu:

Zmena je spôsobená tým, že Biblická a archeologická škola v Jeruzaleme sa snaží predovšetkým o vernosť pôvodnému textu. Stáva sa, že v pôvodnom gréckom texte použité slovo nezahŕňa pohlavie. Preto by možnosti prekladu nemali zahŕňať ani osobu alebo ľudskú bytosť. Ak by som mal napísať „muž“, bude nám chýbať vernosť pôvodnému textu, pretože grécke slovo nie je ani „muž“, ani „žena“.

Zaujímavé je, že k tomuto poznaniu starogréčtiny dospeli vydavatelia až po 66 rokoch od prvého vydania. Zdá sa, že aj historicko-kritická metóda má svoje úskalia a záhady. Akúkoľvek súvislosť so snahou o inkluzívnosť a rodovú vyváženosť riaditeľ popiera:

Chápem, že je tu pokus o polemizáciu, pripisovaním inkluzívneho jazyka v preklade. Nič však nie je ďalej od reality, dôvodom je vernosť pôvodnému textu. Biblické preklady nezodpovedajú modernej dobe, skôr sa snažia byť verné starým textom.“

Samozrejme, kto tomu chce uveriť, že čisto náhodou dospela biblická prekladateľská veda k potrebe vykonať zmenu práve vtedy, keď je to aktuálna požiadavka dominantnej ideológie, nech tomu verí. Uvidíme, kedy sa podobné „náhody“ začnú opäť vynárať a „náhodne“ kolidovať s požiadavkami rôznych feministiek (už aj katolíckych), ktoré si sťažujú, že Sväté písmo je „sexistické“, „maskulínne“ a pojem Boha tiež vykazuje čisto mužskú konotáciu a kontext.

Pre poznanie katolíkov však majú tieto zásahy do textov veľký význam: odhaľujú definitívne, že to, čo bolo na začiatku označené a odsúdené ako modernizmus, ním skutočne aj bolo a zároveň sa potvrdzuje známe pravidlo sv. Tomáša Akvinského, že „malá chyba na počiatku, veľkou sa stáva nakoniec“.

BM

Zdroj: Catholic News Agency, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!