Nová vatikánska minca

Jozef Duháček
22. októbra 2020
  Cirkev  

Rím sa zaradil medzi promotérov zbožšťovania prírody, hlásateľov panteizmu a úcty k Matke Zemi. Ufficio filatelico e Numismatico, numizmatický a poštový úrad Vatikánskeho mestského štátu, vydal striebornú mincu v hodnote 10 eúr s vyobrazením „Matky Zeme“ – ktorú k 50. výročiu Svetového dňa Zeme vytvoril sochár a rytec z Bergama, Luigi Oldani. Ako je zrejmé z obrázka, minca zobrazuje pohanskú bohyňu, ako indiánku, alebo domorodú ženu, ktorá je tehotná, prepytujem planétou. Kým Numizmatická kronika (1) vyobrazenie interpretuje ako Madre Terra (Matka Zem), Vatikán k tomu povedal:

Oslava života na Zemi a záväzok starať sa o planétu, je projekt, ktorému chce Cirkev ponúknuť svoju podporu, je to veľkolepé a komplexné dielo: propagovať medzinárodné akcie, ktoré každému zaručia budúcnosť, jedlo v potrebnej kvantite aj kvalite, hospodársky a sociálny rozvoj, bez ktorého nie je možné dosiahnuť skutočný pokrok. Mincovňa Vatikánskeho mestského štátu dohliadala na vydanie striebornej mince v hodnote 10 eúr navrhnutej majstrom Oldanim, ktorá zobrazuje matku nesúcu Zem, ktorej dlžíme starostlivosť a lásku, akoby bola dcérou, s dlhými pšeničnými klasmi vo vlasoch, čo odkazuje na vzťah medzi minulosťou a budúcnosťou, ktorý sa stáva nadčasovým a preto večným. (2)

Rím je, zdá sa, odhodlaný šíriť panteistické bludy po celej Zemi. Náš svet čelí duchovnej kríze na nepredstaviteľných úrovniach. Denne sme bombardovaní bludmi a „učením démonov“ (1. Tim 4: 1), ktoré sú horšie ako akákoľvek pandémia. Nachádzame sa v kríze viery, ktorá je nebezpečnejšia, ako celý COVID-19. Na potlačenie Covidu sa robia drastické opatrenia. Zatvárajú sa podniky, testuje sa, dezinfikuje, nosia sa masky a nariaďujú rozostupy, zatvárajú sa kostoly, rušia omše. Ale čo sa robí, aby sa zastavili tieto nebezpečné panteistické bludy a ich šírenie? Nič.

Mauro Olivieri, vedúci vatikánskeho numizmatického úradu povedal pre Catholic News Agency (CNA), že ideou vydania tejto mince bolo „posolstvo, podľa ktorého starostlivosť o zem musí byť láskyplná, ako starostlivosť matky o dieťa.“ Povedal tiež, že jeho nadriadení s dizajnom mince súhlasili. Téma 50. výročia Svetového dňa Zeme „sa javila ako správna voľba“, vzhľadom na množstvo príhovorov pápeža Františka, ktoré sa týkajú starostlivosti o stvorenstvo, vrátane jeho encykliky Laudato si z roku 2015.

“Toto je odkaz, ktorý sme chceli dať,” povedal. CNA sa Olivieriho spýtala, či si myslí, že minca zobrazuje biblický pohľad na svet, jeho odpoveď znela, že si nie je istý…

Mincovňa Vatikánskeho mestského štátu vyberá rôznych umelcov, aby navrhovali mince pre rôzne príležitosti. Zadná strana každej mince je vždy štylizovaná podľa erbu pápeža a jeho pápežského hesla, uvádza meno a rok vydania mince.

V roku 2017 vyvolala kontroverziu, keď pri príležitosti 500. výročia protestantskej reformácie vydala známku zobrazujúcu Martina Luthera, kľačiaceho pred krížom a s Bibliou v rukách.

Po fraške s Pachamamou a jej uctievaním vo vatikánskych záhradách sa pohanská bohyňa, dostáva na mince pápežského štátu. Kam sa dostane nabudúce? Budeme ju vídať namiesto Baránka na premenených Hostiách? Alebo ju namiesto monštrancie budeme vystavovať na naše oltáre? Komu slúži toto opovážlivé hazardovanie s prvým Božím prikázaním? A kto má na ňom záujem?

1. https://www.cronacanumismatica.com/nuove-firme-per-gli-argenti-vaticani-su-migranti-e-madre-terra/

2. https://www.ufn.va/it/home/2507-16-10-2020-moneta-10-euro-ag-fs-2020-50-ann-g-terra.htm