Nová publikácia Ústavu pamäti národa: Svetový kongres Slovákov v dokumentoch - Christianitas

Nová publikácia Ústavu pamäti národa: Svetový kongres Slovákov v dokumentoch

Beáta Katrebová-Blehová
24. septembra 2021
  História  

Zdroj: archív autorky

Dnes žijeme podivné časy. Niekedy sa nám zdá, akoby sa strácali a prepadali všetky tradičné hodnoty, na ktorých spočívala doteraz sloboda národov a práva jednotlivcov. Menia sa štruktúry spoločnosti a mnohotvárna krása kultúry. Ľudia už ináč posudzujú právo na kritiku a slobodu prejavu. Strácajú sa osvedčené demokratické zásady, upierajú sa ľuďom základné slobody. Neraz to vyzerá tak, akoby naša civilizácia stratila úplne zmysel a demokratický svet postupne kapituloval pred agresívnou silou mocenských záujmov a pred ideológiou totalitných systémov.

Toto sú slová Štefana Boleslava Romana, kanadského veľkopriemyselníka, vlastníka najväčších uránových baní na svete, gréckokatolíka, zakladateľa a doživotného predsedu Svetového kongresu Slovákov na generálnom zhromaždení v Ríme v júni 1975. A práve na pôde Ústavu pamäti národa vyšla najnovšia publikácia venovaná fenoménu Svetového kongresu Slovákov, jedinečnej inštitúcie, ktorá v období normalizačného režimu na Slovensku dokázala zjednotiť takmer všetkých Slovákov v tzv. slobodnom svete, aby mohli inštitucionálnou formou reprezentovať „umlčaný“ národ za železnou oponou – národ bez vlastného štátu a vlastnej diplomatickej reprezentácie.

Druhým významným počinom Svetového kongresu Slovákov bolo jeho angažovanie sa v oblasti ľudskoprávnej problematiky: v 70. a 80. rokoch 20. storočia neexistovala účinnejšia forma, ako poukazovať na sústavné porušovanie nielen ľudských, ale aj národných a náboženských práv Slovákov na medzinárodnej scéne, ako vystupovanie kongresu na kontrolných konferenciách Helsinského procesu.

Štefan B. Roman počas prejavu na Generálnom zhromaždení SKS v Toronte v júni 1978.
Zdroj: SNA

Samotný Štefan B. Roman, katolík byzantského obradu, priateľ dvoch pápežov, Pavla VI. a Jána Pavla II., ktorý v roku 1963 zorganizoval v Kanade veľkolepé oslavy pri príležitosti 1100. výročia príchodu solúnskych svätcov na Veľkú Moravu, sa zaslúžil o zriadenie samostatnej slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade a v septembri 1984 vítal Jána Pavla II., ktorý osobne prišiel vysvätiť základný kameň Katedrály Premenenia Pána na Romanovom súkromnom pozemku v blízkosti Toronta.

Predmetná publikácia s názvom Svetový kongres Slovákov v dokumentoch. 1. časť: Generálne zhromaždenia, je edíciou dokumentov, ktoré vzišli z generálnych zhromaždení SKS v rokoch 1970 – 1990. Autorom edície je historička Beáta Katrebová Blehová, ktorá v úvodnej štúdii analyzuje pôsobenie kongresu v spomínanom období a podrobne sa venuje najmä deviatim generálnym zhromaždeniam, ktoré sa ako najvyšší orgán kongresu každé dva až tri roky konali buď na severoamerickom kontinente alebo v Európe. Ďalšou súčasťou pramennej edície sú Romanove prejavy, či skôr programové reči, ktoré sú dôkazom jeho eminentne národnej, kresťanskej, antikomunistickej a demokratickej koncepcie. Sú však aj sondou do života Slovákov v minulosti alebo v prítomnosti.

V budúcnosti ÚPN plánuje pokračovať vo vydávaní dokumentov. Veríme teda, že publikácia si nájde svojich čitateľov.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!