Nová kniha kardinála Saraha vyzýva kňazov na „duchovnú obnovu“


19. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Vo svojej novej knihe vyzýva kardinál Sarah kňazov katolíckej Cirkvi na „duchovnú obnovu“, prízvukujúc, že táto obnova nepríde skrze štrukturálne zmeny, ale skrze „znovuobnovenie (skutočnej) misie kňazov“, ktorou je ohlasovanie Krista vo svete.

Kristus nikdy nevytváral štruktúry. Samozrejme, netvrdím, že nie sú nevyhnutné. Organizácie sú v spoločnosti užitočné, ale nie sú na prvom mieste“, vyhlásil kardinál Sarah v interview pre francúzsky katolícky web Famille Chrétienne. „Na prvom mieste sú úvodné slová Krista v Markovom Evanjeliu: „Kajajte sa a verte v Evanjelium.

Kniha kardinála Saraha nesie vo svojom francúzskom origináli názov Pour l’éternité: Méditations sur la figure du pretre (Pre večnosť: úvahy o osobnosti kňaza) a vyšla 17. novembra. V súčasnej dobe je dostupná zatiaľ len vo francúzskom jazyku.

Kniha bývalého prefekta kongregácie pre liturgiu okrem iného obsahuje pasáže, kde svätci a cirkevní otcovia vyzývajú k meditácii nad obnovou kňazstva, ktorá je aj podľa kardinála potrebná k zastaveniu krízy lomcujúcej katolíckou Cirkvou.

Ak sa kňazi, ak sa spoločnosť obráti k Bohu, potom si myslím, že sa veci zmenia“, povedal pre Famille Chrétienne. „Ak srdcia nie sú zmenené Evanjeliom, politika sa nezmení, ekonomika sa nezmení, ľudské vzťahy sa nezmenia. Je to Kristus, kto je naším pokojom, kto stvorí bratskejšie ľudské vzťahy spolupráce.

Kardinál pre francúzsky web pokračuje: „Boh nebude žiadať účty od episkopálnych konferencií, či synod… Sme to my, biskupi, kto bude skladať účty: ako si spravoval svoju diecézu, ako si miloval svojich kňazov, ako si ich duchovne sprevádzal?

76-ročný kardinál z Guiney už napísal viacero kníh. Médiá však zďaleka najviac referovali o knihe, ktorej bol spoluautorom spolu s emeritným pápežom Benediktom XVI., nesúcej názov Z hĺbky srdca, kde sa spolu zastali kňazského celibátu, čo najmä liberálne médiá roznietilo, keďže tie dúfali, žeby súčasný pápež mohol celibát zrušiť.

Vo svojej novej knihe chce kardinál povzbudzovať zvlášť kňazov a tých, ktorí pociťujú volanie stať sa kňazmi. Hovorí: „Je to o povzbudení pre nich, aby nestratili Boha, aby mali odvahu nasledovať Krista, ako sa zaviazali na začiatku – v deň svojej vysviacky za kňaza; pretože kríza, ktorú dnes v Cirkvi prežívame, je predovšetkým krízou kňazstva.“

Sarah sa tiež dotkol témy škandálov prízvukujúc, že „Cirkev sa nesmie báť pravdy“. Pokračuje: „Musíme sa cítiť hlboko zranení, trpieť, ako Kristus trpel, keď ho Judáš zradil a Peter zaprel.“ Kňazi majú byť podľa neho vzorom cnosti a už jeden prípad zneužívania kňazom je „príliš veľa“. Rovnako tak vyzýva na adoráciu Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej „za odprosenie za znesvätenie spôsobené v dušiach detí“.

Kardinál však povzbudzuje aj veriacich, aby neupadali na duchu, lebo podľa neho je väčšina kňazov stále verných, za čo treba ďakovať. „Ich denná skrytá vernosť nerobí hluk, ale potichu prináša semienka obnovy“, uvádza.

Kniha kardinála Saraha je venovaná seminaristom, keďže študujú za kňazov vo veľmi ťažkých časoch.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný obrázok – bvoltaire.fr


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!