Nezriadená sloboda


14. júna 2021
  Pokladnica viery

Každý pud, ponechaný sám na seba, je slepý. Slepý je aj pud voľnosti, a ak sa vyšmykne spod vedenia triezveho rozumu, strhne do poklesku, do pádu. Preto vídavame zo dňa na deň smutnú skutočnosť, že veľmi veľa mladíkov sa zničí pre zle ponímanú voľnosť.

Spod kontroly rozumu vymanené pudy ich slepo unášajú za takými vecami, ktoré sú len zdanlivo dobré, v skutočnosti sú však škodlivé a odstrašia ich od takých vecí, ktoré zdajú sa byť síce ťažké, ale boli by potrebné k súladnému vývinu. Túto istú myšlienku vyjadril aj istý študent, keď písal svojmu kamarátovi: „Len čo mi otec dovolil fajčenie, odvtedy mi už nechutí.“ Hľa, znetvorenie túžby po voľnosti, ktoré každý rozkaz pokladá za neoprávnené zasahovanie!

V týchto rokoch, v ktorých teraz žiješ, jediným cieľom každého mladíka je: byť voľný, nezávislý. Ale veď toto chcú aj vaši vychovávatelia a rodičia! Teda musíš ich pochopiť a s nimi spolupracovať! Bohužiaľ, mnohí takto nekonajú. Lebo chcú byť nezávislými prv, než by sa mali za takýchto vychovať. Pod nezávislosťou rozumejú však neporiadok, uvoľnenie sa spod rozkazov, a nie vnútornú nezávislosť, ktorá dodáva sily, voľnosti, nadvládu oproti vnútorným znechuteniam, vrtochom, lenivosti a iným výhonkom pudového života.

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!