Nenápadnosť Panny Márie a sv. Jozefa


17. júna 2021
  Pokladnica viery

Povedali sme už, že vnútorný život je čistým a bohatým zdrojom najvznešenejších prejavov lásky k dušiam a lásky, ktorá uľahčuje útrapy pozemského života. Povšimnime si jeho užitočnosti ešte z iného stanoviska.

Nazvali by sme vnútorný život Panny Márie a sv. Jozefa sebeckým? Aké rúhanie, aký nezmysel! A predsa nijako nevynikali vonkajšou činnosťou. Len vyžarovanie ich intenzívneho vnútorného života, zásluha ich modlitieb a obetí za spásu ľudstva stačili nato, aby sa Panna Mária stala kráľovnou apoštolov a sv. Jozef ochrancom celej Cirkvi.

Domýšľavý blázon, kto nevidí nič len svoje vlastné vonkajšie skutky a ich výsledky. Hovorí s Martou vo sv. evanjeliu: „Sestra ma nechala samotnú slúžiť.

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu