Nemennosť morálky


18. januára 2021
  Pokladnica viery

Či azda niekedy a niekde platilo za nespravodlivé „milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a milovať blížneho svojho ako seba samého?“ Preto hanebnosti, ktoré sú proti prirodzenosti, ako boli hriechy Sodomitov, musia byť vždy zatracované a trestané. Ba i keby ich všetky národy páchali, všetky by boli vinné z toho istého zločinu pred zákonom Božím, lebo Boh nestvoril ľudí na to, aby sa takým spôsobom zneužívali. Čo viac, i samo spoločenstvo, ktoré máme mať s Bohom, sa porušuje, keď sa neprirodzeným rozkošníctvom poškvrňuje tá príroda, ktorej pôvodcom je Boh.

Sv. Augustín: Vyznania