Nemecko: kresťanka stíhaná za biblické citáty


16. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Prokuratúra v Berlíne začala stíhať pre „poburovanie“ 71 ročnú majiteľku reštaurácie Christianu Park Young – Aiovú, pretože vo svojom podniku Ixthys, vo štvrti Schӧneberg, umiestnila na stenách citáty zo Svätého Písma. Prokurátor nariadil aj domovú prehliadku u obvinenej.

Súd odôvodnil žalobu údajným „homofóbnym a mizantropickým postojom“ obvinenej kresťanky. Tá totiž na steny svojej reštaurácie umiestnila aj citát z tretej knihy Mojžišovej, Levitikus (18, 22) : „Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť!“  s dodatkom: „Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu.“

Problém bol podľa prokurátora aj v tom, že citáty boli viditeľné z ulice. Jej obhajca označil domovú prehliadku za niečo neuveriteľné a podal sťažnosť na porušovanie náboženskej slobody v Nemecku. V sťažnosti sa uvádza, že Sväté Písmo je kniha, ktorá sa dá v Nemecku bežne zakúpiť a je možné z nej citovať.

Je však možné, že prípadným odsúdením majiteľky reštaurácie vznikne precedens, na základe ktorého budú môcť stíhať aj kňazov. Tí by potom nemohli počas kázní, alebo verejných prejavov citovať tie pasáže z Biblie, ktoré by niekoho „urážali“.

BM

Zdroj: Kath net