Nemecko: Biskup Voderholzer proti „rodovo neutrálnemu jazyku“, schválenému na synodálnej ceste. Zostane osamotený? - Christianitas

Nemecko: Biskup Voderholzer proti „rodovo neutrálnemu jazyku“, schválenému na synodálnej ceste. Zostane osamotený?


13. januára 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Nemecký biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu, kritizoval, v otvorenom liste zaslanom 11. januára prezídiu Nemeckej synodálnej cesty, tento riadiaci synodálny orgán za odloženie diskusie, v ktorej sa mali účastníci synodálnej cesty vyjadriť k „rodovo neutrálnemu jazyku“, zavedenému a schválenému v nemeckých synodálnych dokumentoch. Biskup zdôraznil, že používanie „rodovo neutrálneho jazyka“ v synodálnych dokumentoch vyjadruje „nespochybniteľnú oddanosť rodovej ideológii“.

Biskup Voderholzer v liste žiada, aby sa na najbližšom synodálnom zhromaždení, ktoré je naplánované na 3. februára, najprv diskutovalo o používaní takého „rodovo neutrálneho jazyka“. Hierarcha uviedol, že odložením rozpravy o tejto kontroverznej záležitosti, predsedníctvo „opäť ignorovalo želania členov synody“.

Prezídium Nemeckej synodálnej cesty oznámilo, že diskusia bude odložená dovtedy, kým nebude zverejnený návrh synodálneho dokumentu o trans- a intersexuálnych ľuďoch v Cirkvi. Konzervatívny duchovný z Regensburgu sa však domnieva, že na takýto dokument netreba čakať a je možné diskutovať o rodovej terminológii, ktorá je už zavedená do cirkevných dokumentov. Dodal, že predsa existuje množstvo výskumov o používaní „rodovo neutrálneho jazyka“.

Realita „synodálnej cesty“ sa týmto ostentatívnym odďaľovaním akejkoľvek kritickej diskusie zdola, o progresivistických a modernistických opatreniach zavádzaných zhora, ukazuje v odlišnom svetle, než ako bola prezentovaná v oficiálnych médiách. Tam bola totiž predstavovaná, ako nehataná diskusia všetkých názorových prúdov v Cirkvi. Zdá sa však, že aj pri takom umiernenom pokuse, ako je podrobenie kontroverzných rozhodnutí nemeckých hierarchov elementárnej diskusii, sa z pluralitného sútoku hlasov, stáva direktívny hlas progresivistického krídla, ktoré dnes v Cirkvi dominuje.

V komuniké Regensburgskej diecézy, pripojenom k listu biskupa Voderholzera, sa uvádza, že je naliehavé vyriešiť problém používania skratiek ako „LGBT+“, ktoré sa vzťahujú na mnohopočetnosť tzv. kultúrnych rodov, v cirkevných dokumentoch. Komuniké označilo používanie takýchto skratiek v oficiálnych cirkevných dokumentoch za „dôkaz oddanosti rodovej ideológii“ a teda „popierania antropológie založenej na Svätom písme“.

Episkopát sa k listu nevyjadril, s odôvodnením, že nikdy nekomentoval otvorené listy. Reakciu episkopátu publikovala nemecká katolícka agentúra KNA.

Na čele prezídia Synodálnej cesty stojí laická predsedníčka Ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetterová-Karpová a predseda biskupskej konferencie, biskup Georg Bätzing.

Biskup Voderholzer, jeden z najaktívnejších kritikov „synodálnej cesty“, spustil svoju vlastnú webovú stránku, kde zverejňuje protinávrhy k oficiálnym textom Nemeckej synodálnej cesty. Ako je však možné, že protinávrhy musí uverejňovať biskup na vlastnú päsť a nie sú uverejňované, podľa princípu „načúvania všetkým hlasom“, v oficiálnych synodálnych médiách? Máme sa pripraviť na takéto vylúčenie kritických konzervatívnych hlasov, aj v iných národných synodálnych cestách, či dokonca aj v synodálnej ceste celocirkevnej?

Synodálne zhromaždenie v Nemecku, kde sa hlási ešte stále ku katolíckej Cirkvi 22,6 milióna občanov, sa skladá z 230 členov, ktorí chcú podobne ako francúzske zhromaždenie počas revolúcie, rozhodnúť svojvoľne o ďalekosiahlych zmenách v živote miestnej cirkvi, vrátane sexuálnej morálky. Konzervatívne názory, ako môžeme vidieť na prípade biskupa Voderholzera, sú zrejme rozhodnutí potlačiť. V zhromaždení sú rovnomerne zastúpení biskupi aj laici z Ústredného výboru nemeckých katolíkov, ktorí sú väčšinou veľmi progresívne naladení.

BM

Zdroj: cruxnow.com, KNA, PCH24, titulný obrázok – youtube.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!