Nemecká skupina katolíckych feministiek Maria 2.0 vyvesila svoje tézy na dverách kostolov


23. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Napodobňujúc zrejme svoj veľký vzor, odpadnutého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera, vyvesila skupina nemeckých katolíckych feministiek s názvom Maria 2.0 na dvere vybraných katolíckych kostolov a katedrál svojich sedem téz, v ktorých bojujú za väčšiu rovnoprávnosť žien v katolíckej Cirkvi. Ako už vyplýva z rúhavého pomenovania ich hnutia, a ako dlhodobo vysvetľujú, je potrebné v Cirkvi transformovať ženy z, podľa nich, pokornej a submisívnej Panny Márie na nový typ Márie – Máriu 2.0.

V tézach vyzýva skupina na celonárodné protesty, čo bude zrejme trochu problém, pretože skupina je tvorená početne veľmi malým množstvom členov, takže si je len veľmi ťažké predstaviť, ako by dokázala tieto „celonárodné“ protesty zabezpečiť. Tézy používajú pojem „naša Cirkev“, takže zrejme už rezignovali na to, že ide o Cirkev Ježiša Krista. Pri kontakte so záujemcami sa označujú dokonca ako „ženská federácia“.

Média priniesli fotografie téz pribitých na dvere kostolov, napríklad v Panderborne, ale pred dverami nestáli žiadni ľudia. Väčšina katolíkov, o iných Nemcoch ani nehovoriac, tieto únavné ľavicovo liberálne exhibície ostentatívne ignoruje, vidiac ich na každom kroku a vidiac zrejme, ako sa pomaly stávajú oficiálnou štátnou ideológiou.

Skupina sa teší podpore niektorých, aj vysokých, cirkevných predstaviteľov. Napríklad generálny vikár katedrály v Essene, Klaus Pfeffer označil pribitie téz za „znamenie s veľkým dopadom“, aj keď tézy týchto žien sú už dávno známe a ešte aj oproti Lutherovi predstavujú zúfalý pokles teologickej úrovne. Dokonca aj biskup z Mainzu sa v nedeľu stretol so ženami z Maria 2.0 a vyjadril pochopenie pre ich tézy. V reakcii na správu portálu Kath net, jeden veriaci v diskusii pod článkom uviedol, že: „mnoho biskupov má tendenciu tieto dámy povzbudzovať“.

Nedávno vyšlo najavo, že skupinou sa zaoberala aj samotná Kongregácia pre náuku viery. To však malo zrejme na skupinu iný účinok, ako kongregácia možno očakávala. Skupine katolíckych feministiek stúplo sebavedomie a momentálne prezentujú, že ich Rím berie vážne na vedomie a uvažuje o nich. Čo je pre tieto ženy, pri ich malom počte, motivujúce.

Hnutie sa radí k podobným marginálnym, ale zato hlasným a predovšetkým médiami podporovaným hnutiam v nemecky hovoriacich krajinách (napr. Wir sind Kirche), kde sú podobné iniciatívy už od 16. storočia pravidelným zjavom. Problém oproti minulosti spočíva v tom, že Cirkev jednoznačne a jasne nepovie veriacim, že tieto iniciatívy a hnutia sú bludné a rázne ich neodsúdi.

BM

Zdroj: Kath net, zdroj tit. obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!