Nekrvavá obeta sv. omše - Christianitas

Nekrvavá obeta sv. omše


8. januára 2023
  Pokladnica viery

Sv. omša je teda nekrvavé obnovenie krvavej obety na kríži, v ktorej pod obrazmi, ktorými sa predstavuje tajomné zabitie baránka Božieho a v ktorých sú pravé Telo a pravá Krv Ježiša Krista skutočne a podstatne prítomné a za nás bývajú obetované.

Čo náš božský Spasiteľ zo svojej nekonečnej lásky a zo svojho milosrdenstva raz urobil na Golgote, kde na kríži obetoval seba za všetkých ľudí, to robí bez prestania na celom svete vo svätej omši. Nekrvavým spôsobom obetuje seba za nás, ako sa za nás obetoval na kríži spôsobom krvavým.

Túto pravdu, plnú útechy, vypovedal Tridentský koncil týmito slovami: „V tejto božskej obete, ktorá sa vo sv. omši obetuje, je prítomný a spôsobom nekrvavým sa obetuje ten istý Kristus, ktorý na oltári kríža sám seba raz obetoval spôsobom krvavým. Lebo je to jedna a tá istá obeta a ten samý sa teraz obetuje skrze službu kňazov, ktorý sa vtedy obetoval na kríži, len spôsob obetovania je rozdielny“ (Sed. 22, hl. 2.).

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne