Nekonečný rozdiel medzi Bohom a tvorstvom


19. januára 2021
  Pokladnica viery

Musíme upozorniť, že medzi všetkými vyššími a nižšími tvormi nie je žiaden, ktorý by sa spájal s Bohom, ani ktorý by mal podobnosť s jeho bytím. Preto aj keď je pravda, ako hovoria teológovia, že všetky tvory majú istý vzťah k Bohu a sú Božou stopou – jedny viac, iné menej, podľa svojho ušľachtilého alebo menej ušľachtilého bytia – nie je medzi nimi a Bohom žiadny pomer ani bytostná podobnosť, ale naopak, medzi Božím bytím a ich bytím je nekonečná vzdialenosť.

A preto je nemožné, aby mohol rozum dosiahnuť Boha prostredníctvom tvorov, či už nebeských, či pozemských, pretože tu nie je úmerná podobnosť.

Sv. Ján z Kríža – Výstup na horu Karmel