Nebezpečenstvá začiatočníckej duchovnej horlivosti


26. júla 2020
  Pokladnica viery

V tejto horlivosti začiatočníkov býva ešte veľmi mnoho neposlušnosti, neporiadku a vlastnej vôle. Pravá horlivosť dokonalých ľudí je riadená rozumom, osvieteným vierou. Preto je poslušná a hľadá len Boží záujem. Horlivosť začiatočníkov neuvedomelo hľadá častokrát svoj vlastný záujem. Preto je málo poslušná.

A pretože začiatočník ľahko ochabuje, pokiaľ sa mu nedarí, nebýva vždy jeho horlivosť pevná a stála. Je roztekaná. Rada by dosiahla všetko naraz, bez veľkej námahy, ľahko a rýchlo. … Neúspech u nich býva hocikedy kameňom úrazu. Stačí opätovne upadnúť do tej istej chyby a začiatočníkova horlivosť dostane silný otras.  … Potrebujú stále povzbudzovanie, aby neochabli, pretože cesta je dlhá, namáhavá a neraz sa človeku zachce ju opustiť a všetko nechať nadobro.

Mystika – R. M. Dacík