Naše poznanie Boha


21. mája 2020
  Pokladnica viery

Keďže naše poznanie Boha je obmedzené, obmedzená je aj naša reč o Bohu. O Bohu môžeme hovoriť iba vychádzajúc zo stvorení a podľa nášho ľudského obmedzeného spôsobu poznania a myslenia.

Katechizmus katolíckej Cirkvi